A fost publicat Ghidul Solicitantului pentru PO Asistenta Tehnica 2014-2020!

177328_articol 
Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul Solicitantului pentru Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, care a intrat in vigoare in data de 15.10.2015, odata cu publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului nr. 2805/08.10.2015.

Ghidul Solicitantului pentru POAT 2014-2020, pe care il gasiti aici:GS POAT 2014-2020, reprezinta un indrumar al potentialilor beneficiari si furnizeaza informatii utile cu privire la conditiile de eligibilitate a solicitantilor si a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor si solicitare a finantarii, evaluarea si selectia proiectelor, precum si pasii aferenti contractarii proiectelor aprobate.

Pentru abordarea coerenta a interventiilor si asigurarea nevoilor prioritare de asistenta tehnica din POAT, se stabileste anual un Plan de proiecte ce pot fi primite in anul urmator la finantare din POAT. Pentru propunerile incluse in acest plan, cererile de finantare se depun continuu in anul respectiv si se evalueaza in ordinea inregistrarii lor.

Planul aferent anului 2015 a fost supus consultarii Comitetului de Monitorizare POAT si aprobat in luna iunie 2015. Cererile de finantare pentru proiectele incluse in acest plan pot fi depuse pana la sfarsitul acestui an.

In ceea ce priveste Planul aferent anului 2016, propunerile de proiecte vor fi primite de la beneficiari pana la sfarsitul lunii octombrie 2015, acesta urmand sa fie definitivat de AM POAT si supus consultarii Comitetului de Monitorizare POAT la sfarsitul lunii noiembrie 2015.

Programul Operational Asistenta Tehnica 2014 – 2020 (POAT) este unul din cele cinci programe operationale finantate din fondurile europene FEDR, FSE si FC alocate Romaniei in perioada de programare 2014-2020 si urmareste sa asigure sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Romaniei in cadrul Politicii de Coeziune a UE.

POAT va acorda sprijin orizontal, precum si asistenta tehnica pentru PO Competitivitate si PO Infrastructura Mare 2014-2020.

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 1 =