ANAF-ul avertizeaza: in 30 de zile de la semnarea contractului de închiriere trebuie depusă Declarația 220

impozit-790x400_c

Persoanele care obțin venituri din închirierea bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, trebuie să completeze și să depună la ANAF Declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit, în maxim 30 de zile de la încheierea contractului.

Prin intermediul unui comunicat de presă emis marți, ANAF anunță că declarația se depune odată cu înregistrarea contractului încheiat între părți.

Pentru înregistrare este necesar contractul de închiriere în original (un exemplar în original va fi păstrat la ANAF) și, dacă este cazul, o împuternicire.

Codul fiscal și Codul de procedură fiscală nu au prevederi legale care să oblige rudele să încheie contract de închiriere, dar exista obligația declarării la ANAF a contractelor deja încheiate, impozitarea fiind în conformitate cu prevederile Codului fiscal.

Administraţia fiscală nu poate interveni asupra voinţei părţilor exprimată într-un contract de închiriere în ceea ce priveşte nivelul chiriei şi nu poate stabili categoriile de persoane/rude pentru care există obligaţia încheierii unui contract de închiriere.

În schimb, există obligativitatea încheierii unui contract de închiriere și a declarării acestuia la fisc în toate situațiile în care proprietarul încasează sume de bani reprezentând contravaloarea cedării dreptului de folosinţă, indiferent de nivelul acesteia.

Comunicatul ANAF face următoarele precizări:

”Venitul brut din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora.

Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de chiriaș. Venitul brut se stabileşte pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei.

Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte în sistem real, la opțiunea contribuabilului, pe baza datelor din contabilitate sau prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut şi a contribuţiiilor de asigurări sociale de sănătate datorate. Contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate se deduc de organul fiscal competent. Pentru recunoaşterea deductibilităţii cheltuielii stabilite forfetar, proprietarul nu este obligat să prezinte organului fiscal documente justificative.”

Informaţii suplimentare pentru completarea corectă a Declarațieri 220 se pot obţine:

-prin formularul de solicitare asistență disponibil la adresa www.anaf.ro/arondare
-consultând Ghidurile publicate pe www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili
-solicitând precizări prin completarea “formularului de asistenţă prin email”
de la birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice
-apelând nr. de telefon 031.403.91.60 dedicat asistenţei telefonice pentru contribuabili

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 5 = 5