ASF vrea să introducă în pachetul de acțiuni pentru stabilizarea pieței RCA conceptul ‘client cu risc ridicat’

Conceptul ‘client cu risc ridicat’, introducerea prețului de referință și monitorizarea primelor efective pentru sectoarele cele mai vulnerabile reprezintă câteva dintre punctele pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) ar urma să le introducă în pachetul de acțiuni pentru stabilizarea pieței RCA, după expirarea perioadei de plafonare a tarifelor.

Potrivit unui comunicat de presă al Autorității, în cazul conceptului “client cu risc ridicat’, analiza prevederilor legislative de pe alte piețe mature, precum Austria sau Belgia, indică abordări cum ar fi posibilitatea apelării la o asociație a asigurătorilor, în situația în care tariful de primă depășește un anumit prag.

‘În urma determinării de către această asociație a unui tarif aferent riscului ridicat, contractul de asigurare este repartizat pe baza unor criterii, care pot să țină cont de cota de piață, către o societate de asigurare membră a asociației. În România, acest proces ar putea fi gestionat de către BAAR’, notează ASF.

Pachetul de acțiuni pentru stabilizarea pieței RCA elaborat de ASF și care ar urma să intre în vigoare după expirarea perioadei de plafonare a tarifelor mai cuprinde: pilonul legislativ, inclusiv participarea la aprobarea Legii RCA în Parlament, și elaborarea legislației de nivelul 2 de competența Autorității; introducerea prețului de referință, potrivit legii, și monitorizarea primelor efective pentru sectoarele cele mai vulnerabile; implementarea de măsuri specifice de protecție a consumatorilor.

În ceea ce privește stabilirea tarifelor de referință, ASF va contracta servicii actuariale de specialitate din partea unei terțe părți independente pentru întărirea credibilității rezultatelor obținute. Pentru acest demers, Autoritatea a anunțat că va lucra cu Banca Mondială, entitate care va oferi asistență tehnică în vederea consolidării unei piețe de asigurări RCA orientată pe tarife de referință.

Un alt punct important se referă la editarea de ghiduri și acțiuni de informare publică.

Aceste măsuri se înscriu într-un cadru mai amplu al proiectului privind stabilizarea pieței RCA, ale cărui direcții generale de acțiune sunt: asigurarea unei evoluții predictibile și stabile a pieței asigurărilor, după încheierea perioadei de plafonare a tarifelor, prin analizarea și completarea legislației existente; evitarea derapajelor și asigurarea îndeplinirii obligațiilor legale prin monitorizarea tarifelor maximale de primă practicate în piață; transparentizarea utilizării principiilor actuariale prin publicarea unui raport complet privind stabilirea tarifelor de referință la nivel de piață; protejarea consumatorilor prin intermediul unor activități diversificate de educație financiară.

Conform ASF, proiectul urmărește atât implementarea unor măsuri imediate, necesare procesului de tranziție către un sistem bazat pe tarife de referință, cât și alte demersuri de stabilizare și dezvoltare a pieței pentru următoarele 12 luni.

Piața asigurărilor din România a fost dominată, în 2016, de criza asigurărilor auto obligatorii, declanșată de transportatori din cauza creșterii exponențiale a tarifelor, criză care a dus la emiterea unei Ordonanțe de Guvern care prevede plafonarea prețurilor RCA pe o perioadă de șase luni. Noile tarife au intrat în vigoare începând cu data de 18 noiembrie 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =