Atac de la ANAF, idei noi!!!, proceduri și criterii de risc la acordarea sau retragerea codului de TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală le va acorda sau retrage firmelor codul de TVA dacă acestea vor avea risc fiscal ridicat, evaluat conform unor seturi de criterii și proceduri, se arată într-un nou proiect de ordin emis joi de ANAF.

Noul Proiect de ordin pentru stabilirea criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării și anulării înregistrării în scopuri de TVA ar urma să aborge destul de proaspătul Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA, care fusese publicat în Monitorul oficial pe 1 februarie 2017.

Noul ordin (în stadiul de proiect momentan) prevede că organul fiscal nu va înregistra în scopuri de TVA, respectiv va anula înregistrarea în scopuri de TVA în cazul în care persoanele impozabile prezintă risc fiscal ridicat.

“Procedura de evaluare a riscului fiscal are caracter preventiv în scopul identificării persoanelor impozabile care urmăresc utilizarea abuzivă sau frauduloasă a înregistrării în scopuri de TVA și reprezintă o componentă a analizei de risc care este desfășurata la nivelul organului fiscal” – susține ANAF, în fundamentarea proiectului său de ordin.

Potrivit ANAF, analiza de risc pune accent pe comportamentul fiscal al persoanelor impozabile și are la baza o serie de criterii de risc care privesc, făra a se limita la:

-gradul de conformare la declarare și plată a persoanei impozabile,
-existența sediului social sau a sediilor secundare unde se desfășoara  activitatea economică pentru care a obținut autorizația de funcționare,
existența personalului angajat,
insolvența/ falimentul,
inactivitatea fiscală,
neconcordanțele înregistrate între livrările și achizițiile de bunuri declarate de persoanele impozabile analizate și partenerii acestora etc.

Înregistrarea la cere în scopuri de TVA – criteriile de risc

Înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată și valuarea riscului fiscal în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată se efectuează de către compartimentul cu atribuții în evaluarea riscului fiscal, din cadrul organului fiscal competent, respectiv structurile de informații fiscale de la nivel județean/regional.

Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidența căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe.

Firmele cărora le-a fost refuzat codul de TVA pot formula contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării.

15 criterii de risc sunt prevăzute la acordarea la cerere a codului de TVA, iar fiecare are sub-criterii:

Sediul

Insolevență / Faliment (în cazul altor firme ale asociaților, administratorilor)

Inactivitate fiscală

Inactivitate temporară la Registrul Comerțului

Respingerea / anularea înregistrării în scopuri de TVA (în cazul altor firme ale asociaților, administratorilor)

Obligații fiscale restante,

Contravenții,

Infracțiuni,

Venituri,

Rezidență fiscală,

Cont bancar,

Activitatea desfășurată,

Terți,

Servicii contabile,

Salariați.

Anularea Codului de TVA – criteriile de risc
O firmă se poate alege cu anularea codului de TVA de către organul fiscal de care aparține, dacă prezintă risc fiscal ridicat.
Firmele sunt selectate pentru verificări periodic, în mod automat, prin intermediul aplicației informatice dezvoltată la nivel central.

Proiecul prevede în anexa 6 un număr de 5 criterii de bază la anularea Codului de TVA. Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal au alocat un punctaj negativ. Punctajul final se calculează prin însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă 100 de puncte. O firmă va fi considerată ca prezentând risc fiscal ridicat dacă obține mai puțin de 51 de puncte la evaluare.
Împotriva deciziei privind anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA se poate formula contestație la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării.

Cele 5 criterii de bază sunt:

Sediu,

Salariați,

Servicii contabile,

Neconcordanțe,

Rezidență fiscală (a administratorului).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 7