Autostrada Nădăşelu – Suplacu de Barcău, Suplacu de Barcău – Borş, prioritate guvernamental, in sfarsit

Snapshot 2016-01-17 13-29-13

Finanţele îşi propun prin planul de priorităţi strategice plata online sau cu cardul a impozitelor şi taxelor, Ministerul Energiei urmăreşte, printre altele, încurajarea producţiei din surse locale, iar Transporturile anunţă mai multe proiecte de infrastructură, inclusiv autostrada Sibiu-Piteşti.
Astfel, sistemul de plată online sau cu cardul a impozitelor, taxelor şi amenzilor de către persoanele fizice ar urma să fie definitivat în octombrie 2016, când interacţiunea dintre contribuabil şi unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor/ANAF va fi simplificată şi printr-un portal sau aplicaţie online, conform priorităţilor anunţate vineri de instituţie.

Alte proiecte sunt implementarea strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice pentru obţinerea de economii şi eficienţă, gestionarea responsabilă a activelor şi participaţiilor statului, lansarea unor mecanisme de transparentizare a cheltuielilor publice, prioritizarea investiţiilor şi derularea unui parteneriat public – privat pentru investiţii prioritare ale Guvernului, de exemplu un spital.

Finanţele îşi propun şi încurajarea conformării voluntare, modernizarea administraţiilor fiscale şi finalizarea implementării proiectului Băncii Mondiale pentru restructurarea administraţiilor fiscale.

În ceea ce priveşte CEC Bank, ministerul urmăreşte capitalizarea băncii şi un proces transparent de selecţie a conducerii, alt obiectiv fiind evaluarea oportuniţătii transformării Eximbank în bancă de dezvoltare.

Ministerul Energiei vrea să încurajeze producţia de resurse energetice primare din surse indigene, ca parte a politicii energetice, continuarea interconectării sistemelor naţionale de transport energie electrică şi gaz natural cu Republica Moldova şi cu celelalte state vecine, promovarea proiectului de gazoduct BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria) şi a Coridorului Vertical (Grecia-Bulgaria-România) şi dezvoltarea unor noi perimetre de producţie în Marea Neagră.

Alte măsuri vor viza restructurarea activităţii companiilor în care statul deţine participaţii, implementarea principiilor de guvernanţă corporativă şi “asumarea unui rol activ al statului în companiile în care deţine participaţii minoritare, în vederea valorificării optime a interesului său ca acţionar”.

Pentru Ministerul Transporturilor sunt anunţate prioritare mai multe obiective de infrastructură, precum lansarea autostrăzii Sibiu – Piteşti, cu o lungime 116 km şi o valoare totală multianuală de 2,07 miliarde euro, autostrada Nădăşelu – Suplacu de Barcău, Suplacu de Barcău – Borş, Braşov – Comarnic, coridorul IX de transport rutier (Ploieşti – Buzău, Buzău – Focşani, Focşani – Bacău şi Bacău – Paşcani), autostrada Tg. Mureş – Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni (faza I: de la Tg. Neamţ la Ungheni, cu o valoare totală multianuală de 1,4 miliarde euro) şi continuarea lucrarilor pentru proiectul de cale ferată Sighişoara – Simeria (419 milioane euro).

Alte lucrări vor fi pentru modernizarea liniilor de cale ferată Radna – Gurasada – Simeria (valoare totală multianuală de 897 milioane euro) şi Braşov – Sighişoara (887 milioane euro), proiectul Braşov – Predeal (518 milioane euro), Bucureşti – Craiova (1,03 miliarde euro) şi proiectul Craiova – Caransebeş (1,14 miliarde euro).

La Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, priorităţi sunt “managementul adecvat al resurselor specifice” (“administraţie agricolă performantă, gestionarea eficientă şi eficace a FEGA, FEADER şi FEPAM”), o strategie privind un sistem de irigaţii modern şi dezvoltarea infrastructurii de irigaţii primare şi secundare

Alt minister economic, cel al Comunicaţiilor, a finalizat deja două dintre obiectivele asumate – manualul de monitorizare şi evaluare a Strategiei Naţionale privind Agenda Digitală pentru România şi un studiu privind modelele operaţionale necesare lansării proiectelor pentru realizarea reţelelor de comunicaţii în banda largă de nouă generaţie.

Ministerul va implementa guvernanţa corporativă la Societatea Naţională Radiocomunicaţii o va “întări” pe cea de la Poşta Română. O astfel de măsură urmează să fie aplicată şi la Telekom Romania Communications, unde statul va urmări şi “identificarea celor mai bune opţiuni de privatizare”.

La rândul său, Ministerul Economiei şi-a propus înfiinţarea unui organism sau autoritate pentru promovarea investiţiilor şi relaţiilor comerciale externe şi dezvoltarea unui proiect/organism/fond de investiţii în parteneriat public-privat care să capitalizeze potenţialul românilor din afara graniţelor, astfel încât aceştia să devină agenţi economici sau investitori pe plan local.

Şi Ministerul Dezvoltării şi-a publicat planurile strategice, la solicitarea premierului Dacian Cioloş, printre acestea figurând finanţarea a cel puţin 480 de obiective (săli de sport, complexuri sportive, aşezăminte culturale, bazine de înot, lucrări de primă urgenţă, patinoare artificiale, alte tipuri de investiţii, cum ar fi centre sociale, cămine de bătrâni, reparaţii şi consolidări monumente istorice, pieţe agro-alimentare), dintre care aproximativ 300 cu termen de finalizare în anul 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

70 − = 60