Cazare si masa gratuita pentru elevii din învăţământul profesional şi tehnic

Elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum trei ani pot primi masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare, potrivit unei modificări a Legii educaţiei naţionale, aprobată luni de plenul Senatului.

Propunerea iniţială prevedea că elevii înscrişi în învăţământul profesional şi tehnic cu durata de minimum trei ani beneficiază de masă şi cazare gratuită în cantinele şi internatele şcolare. Potrivit unui amendament asumat de Comisia de învăţământ din Senat, aliniatul s-a modificat, astfel că elevii respectivi ”pot beneficia de masa şi cazare gratuite. În forma iniţială a propunerii legislative se prevedea că aceste cheltuieli cu cazarea şi masa elevilor din învăţământul profesional şi tehnic se asigură din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

În forma amendată de comisia de învăţământ se prevede că “acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se poate asigura din bugetele locale sau de la consiliile judeţene prin decizii proprii”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 × = 60