Ce este și ce se vrea cu noul ordin privind grupul fiscal unic, neplata TVA în grupul de firme cu actionari identici

In Monitorul Oficial a fost publicat recent Ordinul Presedintelui ANAF privind procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Documentul modifica procedura de inregistrare, respectiv procedura de administrare fiscala a societatilor ce fac parte dintr-un grup fiscal. Pana la noi reglementari, grupul fiscal este privit doar din perspectiva TVA.

Ce spune in esenta Ordinul:

In cadrul unui grup fiscal, o societate declarata responsabil a grupului fiscal cumuleaza situatia TVA pentru toate societatile din grup si stabileste o suma centralizatoare de plata/de recuperat cumulativa pentru toate entitatile din grup.

In interiorul grupului fiscal, TVA de plata datorat de o societate se compenseaza cu TVA de recuperat de la alta societate, iar diferentele se regularizeaza fata de buget prin intermediul unui decont de TVA centralizator depus de entitatea desemnata a reprezenta grupul fiscal in fata autoritatii fiscale.

Din punct de vedere normativ, se pot constitui intr-un grup fiscal acele entitati la care exista un actionariat comun ce detine mai mult de 50% din capitalul social al societatilor ce doresc sa fie grup fiscal si au aceeasi perioada fiscala din punctul de vedere al TVA.

Prin OPANAF nr. 3480/2017 se modifica procedura de inregistrare fiscala a grupului fiscal si se modifica administrarea fiscala a societatilor din grupul fiscal.

Acest temei normativ reglementeaza un nou format al cererii de inregistrare a grupului fiscal si introduce un format tip ce va fi preluat ca model de catre viitoarele entitati ce vor forma grupuri fiscale.

Cererea se depune la autoritatea fiscala la care este arondata societatea ce va conduce grupul fiscal.
Toate societatile ce formeaza grupul fiscal vor trece in administrarea organului fiscal la care este arondata societatea desemnata drept lider a grupului fiscal.

Implementarea grupului fiscal intra in vigoare:

a) in prima zi din luna urmatoare datei comunicarii deciziei de aprobare, in cazul in care membrii grupului au perioada fiscala luna calendaristica;

b) in prima zi a perioadei fiscale urmatoare datei comunicarii deciziei de aprobare, in cazul in care membrii grupului nu au perioada fiscala luna calendaristica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × = 1