Chinurile in procese a mii de persoane cu statul roman, pentru CAS, stopate printr-o amnistiere fiscala avizata astazi de guvern

un-proces-mai-putin-obisnuit

Proiectul de lege privind anularea unor obligaţii de plată a fost adoptat, în principiu, de Guvern, în şedinţa de miercuri, iar până vineri va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere în regim de urgenţă.


Proiectul a fost introdus pe agenda şedinţei de miercuri, cu menţiunea că este o primă lectură. La finalul şedinţei, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Corneliu Calotă, a anunţat însă că proiectul a fost adoptat în principiu de către Guvern şi a fost convenit ca, până vineri, să fie transmis Parlamentului pentru dezbatere în regim de urgenţă.

În acest interval, Ministerul Finanţelor şi Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate vor clarifica unele detalii. În actul normativ, Guvernul propune anularea obligaţiilor fiscale rezultate în urma reîncadrării de către ANAF a veniturilor din activităţi independente ca activităţi dependente, apărute până la 1 iunie 2015 şi neachitate, inclusiv diferenţele de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală.

Va fi anulată şi obligaţia de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, neachitată, dar numai pentru persoanele a căror bază lunară de calcul este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi 31 decembrie 2014. Dar ceea ce se anuleaza concret aflati dupa zambet.

————————————————————————————————————————————

regular_smile…..la un proces martora este intrebata ce varsta are…
– Pana acum am numarat 25 de primaveri.
– Bine, dar numarati va rog mai repede…

————————————————————————————————————————————-

“Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iunie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi. Organul fiscal nu reconsideră/reîncadrează o activitate ca activitate dependentă şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reconsiderare/reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015”, este procedura propusă de Executiv.

Aceeaşi măsură va fi luată şi pentru diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, cu obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2015 şi neachitate.

În cazul în care contribuabilul şi-a exercitat dreptul de deducere în primul decont de taxă pe valoarea adăugată depus după emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligaţiile fiscale accesorii aferente diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată.

Va fi anulată şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară aferentă perioadelor fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi 31 decembrie 2014 şi neachitată, prevederile fiind aplicabile şi pentru anul fiscal 2015.

În acelaşi timp, vor fi anulate diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţie primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care efectuează transport internaţional, precum şi a celor plătite de către agenţii de muncă temporară, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iunie 2015 şi neachitate.

În document este amintit că organele fiscale au reconsiderat/reîncadrat veniturile realizate din desfăşurarea ca activitate independentă a unor profesii libere ca fiind venituri din activităţi dependente, pentru meserii precum cele practicate de persoanele fizice autorizate în diverse domenii, de liber profesionişti (farmacişti, medici, arhitecţi, experţi contabili, consultanţi fiscali, evaluatori, executori judecătoreşti, avocaţi, etc.) şi de persoanele fizice în domeniul drepturilor de autor.

“Având în vedere numărul contribuabililor care sunt înregistraţi ca prestând activităţi independente (cca 600.000 medici, jurişti, consultanţi, brokeri, informaticieni etc.) precum şi cuantumul foarte mare al diferenţelor de stabilit prin aplicarea art.7 din Codul Fiscal se poate aprecia un impact negativ major în acest domeniu. Din informaţiile prezentate de ANAF reiese că în anul 2015 dintr-un total de 749 de verificări pentru 7 cazuri au fost reconsiderate activităţile ca activităţi dependente iar sumele stabilte suplimentar pentru aceşti din urmă contribuabili sunt de circa 10 milioane lei. De asemenea, sunt în curs de verificare un număr de 239 de contribuabili iar pentru 8 dintre aceştia se prefigurează reconsiderarea activităţii desfăşurate iar sumele ce pot fi stabilite suplimentar pentru aceşti din urmă contribuiabili este de aproximativ 9 milioane lei”, se arată în document.

Din punct de vedere al legislaţiei în domeniul TVA, Guvernul arată că cesiunea drepturilor de autor reprezintă o prestare de servicii, care se cuprinde în sfera de aplicare a taxei dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 126 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. O condiţie esenţială este aceea ca prestarea de servicii să fie realizată de o persoană impozabilă care acţionează ca atare, respectiv de o manieră independentă.

“Conform prevederilor art. 127 alin.(3) din Codul fiscal, “nu acţionează de o manieră independentă angajaţii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de muncă sau prin orice alte instrumente juridice care creează un raport angajator/angajat în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, remunerarea sau alte obligaţii ale angajatorului”.
Normele legale au creat probleme mai ales în ceea ce priveşte aplicarea TVA pentru cesiunea drepturilor de autor, această activitate fiind considerată întotdeauna independentă conform normelor de aplicare a art. 7 alin. (1) pct. 2.1. din Codul fiscal, ţinând cont de jurisprudenţa naţională şi europeană pe această temă, s-a decis modificarea normei în cauză. Potrivit legislaţiei naţionale (Codul fiscal) care transpune Directiva europeană în domeniul TVA toate categoriile de persoane care desfăşoară activităţi economice de o manieră independentă sunt obligate să se înregistreze ca persoane impozabile din punct de vedere al TVA dacă ating plafonul prevăzut de lege. În acest sens exemplificăm persoanele juridice, persoanele fizice autorizate (PFA), liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul dreptului de autor. Din datele furnizate de ANAF, spre exemplu în anul 2013, reiese că din totalul persoanelor care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală respectiv 55.248 un număr de 153 de persoane au atins plafonul prevăzut de lege”, se arată în proiect.

Guvernul apreciază că măsurile de anulare propuse asigură premisele menţinerii în activitate a unor contribuabili pentru care au fost stabilite obligaţii fiscale de natura celor ce fac obiectul prezentei legi în cuantum mare şi prin recuperarea cărora s-ar putea ajunge intrarea în insolveţă/faliment a contribuabililor în cauză cu consecinţe sociale şi economice negative. De asemenea, sunt evitate multitudinea de litigii care pot fi costisitoare atât pentru contribuabilii contestatori, cât şi pentru organele fiscale.

Totodată, măsurile propuse sunt de natură a corecta unele inechităţi pentru trecut, însă pentru viitor, situaţiile ce au generat astfel de inechităţi trebuie înlăturate prin clarificarea legislaţiei (modificarea şi completarea Codului fiscal, Codului muncii, Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, etc.) .


Proiectul privind anularea unor obligaţii fiscale înregistrate până la 1 iunie, precum drepturi de autor şi constribuţii de asigurări sociale de sănătate, va fi valabil atât pentru persoane fizice, cât şi pentru companii, fără să se refere la plăţi de TVA sau de alte impozite, afirmă premierul Ponta


El a răspuns astfel întrebat de presă dacă “amnistia fiscală” este pentru toată lumea sau numai pentru cei care au intentat un proces.

“În primul rând, am o zi foarte bună, creştere economică de 4,2% în primul trimestru, mult peste ce ne aşteptam, şi cred că mergem în continuare în direcţia bună. Tocmai din acest motiv, vreau să facem un moment T0, pentru că avem din urmă de ordinul a deja milioane de contribuabili, probleme cu contribuabili, legate de lucruri care vin din trecut, adică drepturi de autor, persoane fizice autorizate, independente, CASS şi aşa mai departe. Pentru toate acestea vreau să dăm o decizie prin care, ca amnistie, să ştergem trecutul, să fie momentul T0 1 iunie, de exemplu, de la care absolut toată lumea trebuie să plătească corect şi nu mai facem niciun fel de iertare pentru nimeni. Dacă mă întrebaţi la cine se referă, se referă la cei care – pe aceste teme, nu vorbesc aici de TVA sau alte impozite, nu asta – pe aceste teme care au fost controversate, avem foarte multe litigii şi ne costă mai mult să ne judecăm cu oamenii, pe lângă faptul că îi enervăm, decât ce recuperăm de la persoane juridice sau persoane fizice. Deci, toţi cei care se încadrează în aceste categorii vor beneficia”, a spus Ponta.

El a argumentat redactarea unui proiect de lege prin faptul că promovarea unei ordonanţe de urgenţă nu este permisă de Constituţie pe această temă, dar s-a declarat convins că proiectul va fi avizat de ambele camere ale Parlamentului în actuala sesiune, care se încheie la finele lunii iunie.

Legat de efortul bugetar aferent, premierul a afirmat că statul poate câştiga din această operaţiune dacă nu se va gândi “cu ochelari de cal, ci ca nişte oameni deştepţi”, comparativ cu posibila sumă recuperată.

“A fost vina oamenilor şi a companiilor, dar şi a legislaţiei confuze”, a adăugat Ponta.

 un-proces-mai-putin-obisnuit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50 + = 53