Comisia Europeană a adoptat o inițiativă menită să stimuleze stagiile de ucenicie în Europa

Comisia Europeană a adoptat miercuri o propunere privind un Cadru european pentru stagii de ucenicie de calitate și eficace, se arată într-un comunicat al forului comunitar.

Această inițiativă, sub forma unei recomandări a Consiliului, face parte din Noua agendă pentru competențe în Europa, lansată în iunie 2016. Mai mult, aceasta este conformă cu pilonul european al drepturilor sociale, care prevede dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții, incluzivă și de înaltă calitate.

Pe baza unei consultări la scară largă, recomandarea identifică 14 criterii esențiale pe care statele membre și părțile interesate ar trebui să le utilizeze pentru a elabora stagii de ucenicie de calitate și eficace. Această inițiativă va contribui la creșterea capacității de inserție profesională și la dezvoltarea personală a ucenicilor și, prin urmare, va contribui la formarea unei forțe de muncă cu înaltă calificare, adaptată la nevoile pieței muncii.

“Stagiile de ucenicie reprezintă adesea rampa necesară unui tânăr pentru propulsarea în carieră. Astăzi venim cu propuneri pentru a îmbunătăți în continuare aceasta experiență valoroasă de formare, astfel încât ea să aducă beneficii atât angajatorilor, cât și celor care studiază. Respectând, în același timp, diversitatea sistemelor de educație și formare din statele membre, principalul nostru obiectiv este să facilităm integrarea tinerilor pe piața forței de muncă”, a declarat Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, comisar responsabil pentru stabilitate financiară, servicii financiare și uniunea piețelor de capital.

Pentru evaluarea calității și eficacității unui program de ucenicie, cadrul propus stabilește șapte criterii pentru învățare și condiții de muncă: contract scris, rezultate ale învățării, sprijin pedagogic, componenta locului de muncă, plată și/sau compensație, protecție socială, condiții de muncă, de sănătate și de siguranță.

Sunt propuse, de asemenea, șapte criterii pentru condițiile-cadru: cadrul de reglementare, implicarea partenerilor sociali, acordarea de sprijin pentru întreprinderi, parcursuri flexibile și mobilitate, orientare profesională și sensibilizare, transparență, asigurarea calității și monitorizarea absolvenților.

“Dorim să ne asigurăm că tinerii asimilează competențele de care au nevoie pentru piața forței de muncă. Stagiile de ucenicie au certificarea ‘Gold Standard’ în domeniul învățământului profesional și tehnic. Două treimi dintre ucenici ocupă un loc de muncă imediat după terminarea studiilor. Prin acest nou cadru definim elementele care fac ca ucenicia să se afirme. Odată adoptat, acest cadru va asigura că atât cursanții, cât și angajatorii beneficiază de pe urma stagiilor de ucenicie de calitate”, a afirmat comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen.

CE sprijină punerea în aplicare a acestor criterii prin fondurile europene relevante. Fondul social european contribuie singur cu până la 27 de miliarde de euro pentru educație și formare profesională, iar UE susține ucenicia și prin intermediul altor instrumente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 × = 56