Comisia Europeană solicită României să transpună în legislație normele UE privind recunoașterea calificărilor profesionale

diploma-calificare-profesioanal-recunoastere
Comisia Europeană a trimis, joi, avize motivate Letoniei și României pentru a transpune în legislațiile naționale Directiva 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor profesionale, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale a intrat în vigoare la data de 17 ianuarie 2014.

Directiva 2013/55/UE prevede un sistem modern al UE de recunoaștere a calificărilor profesionale care simplifică și face mai rapidă recunoașterea calificărilor profesionale dintr-o altă țară și care garantează respectarea cerințelor țării gazdă.

Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 18 ianuarie 2016. Cu toate acestea, Letonia și România încă nu au comunicat Comisiei transpunerea sa completă.

Letonia și România au acum la dispoziție doua luni pentru a notifica Comisiei transpunerea completă a directivei, iar în caz contrar, Comisia poate decide sa le aducă în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

43 − = 41