Comisia Europeană trimite avize motivate României cu privire la libera circulație și detașarea lucrătorilor

Comisia Europeană a decis miercuri să trimită avize motivate României și altor șapte state membre ale Uniunii Europene privind neîndeplinirea obligației de transpunere completă în legislația lor națională a directivei privind dreptul cetățenilor UE de a lucra într-un alt stat membru, relevă un comunicat de presă al executivului comunitar.

Celelalte țări membre vizate de acțiunea CE sunt Austria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Luxemburg și Portugalia.

Obiectivul directivei este de a permite persoanelor care lucrează sau care își caută un loc de muncă în altă țară din UE să își exercite mai ușor dreptul la liberă circulație garantat de legislația comunitară. Ea prevede măsuri pentru a sprijini și proteja cetățenii mobili ai UE, pentru a asigura un acces mai bun la informațiile privind drepturile la liberă circulație, pentru a combate discriminarea pe motive de naționalitate în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, remunerarea și alte condiții de muncă, precum și pentru a depăși obstacolele nejustificate din calea liberei circulații.

Statele membre aveau obligația de a transpune această directivă și de a comunica Comisiei măsurile naționale de transpunere până la 21 mai 2016. Ca urmare a scrisorilor de punere în întârziere trimise de CE în septembrie 2016, executivul UE a decis să trimită avize motivate acestor state membre. Dacă autoritățile din aceste state membre nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat Curții de Justiție a UE (CJUE).

Tot miercuri, Comisia Europeană a hotărât să trimită avize motivate României, Republicii Cehe, Ciprului, Spaniei, Croației, Luxemburgului, Portugaliei, Sloveniei și Suediei cu privire la neîndeplinirea obligației de notificare a transpunerii complete în legislația lor națională a directivei 67/2014 de stabilire a măsurilor și mecanismelor de control necesare pentru o implementare, punere în aplicare și o executare mai bună și mai uniformă a detașării lucrătorilor.

Actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre necesare pentru a se conforma directivei de punere în aplicare a directivei privind detașarea lucrătorilor trebuiau să intre în vigoare până la 18 iunie 2016, iar Comisia Europeană ar fi trebuit să fie informată imediat în acest sens. Având în vedere că autoritățile acestor state membre încă nu au notificat executivul UE cu privire la adoptarea măsurilor necesare, Comisia a hotărât să trimită acestor state avize motivate. Dacă autoritățile naționale nu iau măsuri în termen de două luni, cazul poate fi înaintat CJUE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 2