Costul standard pe elev nu acoperă cheltuielile unităților de învățământ, nici dupa majorare

IMG_1167

Ca urmare a Hotararii de Guvern nr. 31/20.01.2017 valorile per elev/preșcolar utilizate la determinarea costului standard, au crescut, însă acestea nu acoperă în continuare costurile efective înregistrate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Oradea, anunta Primaria printr-un comunicat.

Execuția bugetară înregistrată la sfarsitul anului trecut și estimările pentru anul 2017 relevă presiunea constantă asupra bugetului local, care trebuie să completeze costurile efective neacoperite prin finanțarea bugetului de stat.

Cheltuielile cu personalul școlilor:
– Cost standard VECHI 3043 lei/elev
– Cost efectiv 2016 3375 lei/elev +10,9%
– Cost standard NOU 3375 lei/elev
– Cost efectiv estimat 2017 3975 lei/elev +17,7%

Finanțarea cheltuielilor unităților de învățământ se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A., în limita unui cost standard per elev/preșcolar stabilit distinct pentru cheltuielile de personal, respectiv pentru bunuri și servicii.

Cheltuielile pentru anul 2017 au fost estimate la valoarea din anul anterior, deși cel puțin cheltuielie cu utilitățile vor înregistra majorări pe fondul creșterii salariului minim pe economie și a costurilor cu energia electrică.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× 1 = 1