CSABA,AJOFM,FPB

IMG_7182 copyPunctualitatea este politeţea regilor.

Aşa a debutat întâlnirea reprezentaţilor colegiului director al Federaţiei Patronilor Bihor cu  directorul A.J.O.F.M. Bihor, dl. BEKESI CSABA, la sediul FPB din Centrul de Afaceri din Cetatea Oradea care nu a întârziat nici o secundă la întâlnire, ceea ce dovedeşte un real respect, din punctul de vedere al afacerilor şi nu numai.

Am descoperit că pe lângă punctualitate şi tinereţe directorul A.J.O.F.M. Bihor are şi o deschidere foarte mare către mediul de afaceri cu care doreşte să aibă o relaţie profesională de lungă durată.

IMG_7187 copyDin cei 11.500 şomeri ai judeţului sunt indemnizaţi doar 4.500. Cei mai afectaţi de lipsa unui loc de muncă sunt tinerii sub 25 de ani. De aceea se caută soluţii care să vină dinspre mediul de afaceri care ar putea să absoarbă această colosală resursă umană. Una din primele puneri la punct a constituit-o chiar denumirea instituţiei ce cu onoare o conduce şi care deocamdată funcţionează din inerţie. Anume este vorba de sintagma „la şomaj” care nu reflectă denumirea corectă şi obiectul de activitate, respectiv Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă. Cu alte cuvinte obiectivul instituţiei sale este de a mijloci obţinerea unui loc de muncă, pe măsura calificării pentru fiecare persoană înscrisă oficial în baza sa de date, nicidecum plata îndemnizaţiilor de şomaj. Se pare, spunea dl. director, că situaţia locurilor de muncă vacante nu e complet reală, firmele preferând să lucreze cu firme de recrutare în detrimentul A.J.O.F.M.

IMG_7188 copyDe fapt misiunea şi colaborarea cu F.P.B. vizează identificarea necesităţilor de formare şi a specialităţilor necesare în economia reală şi informarea privind subvenţiile de care pot beneficia agenţii economici pentru a-şi eficientiza activitatea. S-au identificat de asemenea activităţi comune şi idei de proiecte sociale la care Agenţia să participe ca entitate eligibilă şi firmele să-şi aducă aport financiar şi expertiză pentru accesarea de fonduri nerambursabile.Planurile ambiţioase ale domnului director vizează mobilitatea subvenţionată a forţei de muncă la nivel regional, transfrontalier cu accent pe agricultură şi întreprinderi de economie socială. Ideea de înfiinţare a unui centru regional de formare şi practicare a activităţilor productive în domeniile menţionate undeva în nordul judeţului, zonă propice agriculturii intensive, a aparţinut de asemenea tânărului director, vorbitor impecabil al limbii române, lucru demn de remarcat pentru un român de etnie maghiară, aflat într-o poziţie publică.

Una din probleme grave la care caută soluţii este însă cea a concediilor medicale din rândul şomerilor în plată, care se plătesc de către stat, practic de către noi toţi, dar care nu reflectă neaparat o problemă de sănătate ci o carenţă legislativă. Probabil în următoarea perioadă se vor căuta soluţii identice cu cele folosite deja în statele avansate din U.E. pentru eliminarea prin această „gaură neagră” a situaţiilor anormale când persoane ce beneficiază de aceste concedii medicale prestează muncă la negru pentru a beneficia de dublă finanţare.

F.P.B. şi-a dat acordul pentru colaborarea pe termen lung cu A.J.O.F.M. şi generarea de evenimente şi activităţi în parteneriat, pentru atingerea obiectivului comun de creştere a gradului de ocupare a forţei de muncă din judeţul Bihor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 − = 40