De azi, pe POR sunt 270 de milioane de euro pentru proiecte privind patrimoniul natural şi cultural

Coloana-Infinită-680x365

Programul Operaţional Regional (POR) a lansat linia de finanţare de 270 milioane de euro disponibili pentru apelul de proiecte privind patrimoniul natural şi cultural, valoarea eligibilă pentru un proiect fiind de minimum 100.000 de euro şi maximum zece milioane de euro.

În perioada 25 mai 2016 – 25 noiembrie, se pot depune spre finanţare proiecte destinate conservării, protejării, promovării şi dezvoltării patrimoniului natural şi cultural – prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP).

Acest apelul de proiecte POR a fost lansat vineri, 25 martie, de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management a programului.

“Pentru apelul destinat proiectelor de patrimoniu, bugetul alocat este de 270,83 de milioane euro, din care 233 de milioane provin din Fondul European de Dezvoltare Regională. Ce urmărim este ca, după finanţarea acestor investiţii, să crească gradul de conservare la obiectivele de patrimoniu sau numărul de vizitatori. Proiectele finanţate prin acet apel POR vor contribui, în acest fel, la conservarea identităţii culturale şi dezvoltarea economică locală”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu.

Valoarea eligibilă pe proiect este de minimum 100.000 de euro, indiferent de clasificarea monumentului istoric şi de maximum cinci milioane euro, cu excepţia obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, în cazul în care valoarea maximă a proiectului este de zece milioane de euro.

Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanţare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanţare autorităţile publice centrale şi locale, unităţile de cult, ONG-uri şi parteneriate între aceste entităţi.

Scopul şi realizarea activităţilor propuse în proiect trebuie să contribuie la punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, pentru a se crea premisele creşterii numărului de vizitatori, ca urmare a investiţiei realizate şi de a contribui la creşterea competitivităţii arealului în care sunt localizate.

Programul şi-a propuns restaurarea a 45 de obiective de patrimoniu cultural şi creşterea cu 45.000 a numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural şi natural şi la atracţiile care vor beneficia de sprijin.

Printre activităţile finanţabile se numără: restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi a frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor.

De asemenea – restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; echiparea cu dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie; activităţile de marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat; activităţile pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului şi alte activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat – sunt activităţi finanţabile prin acest proiect.

Vor avea prioritate la finanţare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică.

Programul Operaţional Regional 2014-2020 succede Programului Operaţional Regional 2007-2013 şi este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale şi de investiţii provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

POR 2014–2020 îşi propune ca obiectiv general creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistenţă tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuţia naţională:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 − = 37