Discriminare??? schema de ajutor de stat doar pentru 150 de companii

plan_de_afaceri

Guvernul lanseaza o schema de ajutor de stat pentru 150 de companii, valabila pana in 2020

Guvernul va lansa o schema de ajutor de stat pentru companii valabila pana in anul 2020, cu un buget total de 2,7 miliarde lei (600 mil. euro), pentru finantarea nerambursabila a costurilor cu active corporale si necorporale aferente investitiei initiale, plata efectuandu-se in perioada 2015-2023.

Pentru a beneficia de ajutorul de stat, firmele trebuie sa realizeze o investitie initiala de minim 44 milioane lei (10 milioane euro), aceasta reprezentand investitia in active corporale si necorporale aflate in acelasi perimetru, legate de demararea unei unitati noi, extinderea capacitatii unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior in unitate sau o schimbare fundamentala a procesului general de productie al unei unitati existente, se arata intr-un proiect de Hotarare de Guvern.

Valoarea investitiei a fost redusa fata de forma initiala a documentului, obtinut si prezentat de Mediafax la inceputul lunii iulie, de la minimum 88 milioane lei (circa 20 milioane euro).

Totodata, proiectul prevedea ca firmele in activitate vor putea beneficia de ajutor de stat daca au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egala cu 1% in ultimul exercitiu financiar incheiat si au capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat. In noua forma a proiectului, rentabilitatea cifrei de afaceri trebuie sa fie mai mare decat zero in ultimul exercitiu financiar incheiat.

Obiectivul: stimularea investitiilor cu impact major in economie, obiectiv ale carui detalii le gasiti dupa zambet.

————————————————————————————————————————————————-

regular_smile…….despre schema de la vama……

In apropierea granitei, vamesul intra intr-un compartiment de tren si intreaba:

– Arme? Droguri? Bani?

– Nu, multumesc. O cafea va rog…

 

————————————————————————————————————————————————

Ministerul Finantelor Publice, in bugetul caruia este inclusa schema de ajutor de stat, prin programul “Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor pentru investitii”, estimeaza ca de vor beneficia circa 150 de companii de finantare.

In baza schemei, costurile aferente realizarii, respectiv achizitionarii, dupa caz, de active corporale si necorporale vor fi considerate cheltuieli eligibile. Astfel, costurile cu active corporale si necorporale aferente investitiei initiale vor fi finantate de stat sub forma de sume nerambursabile, in limita intensitatii maxime admise, bugetul anual maxim al schemei fiind de 450 milioane lei (circa 100 milioane euro).

Activele corporale reprezinta activele asociate investitiei initiale costand in constructii de orice tip si cheltuielile efectuate cu realizarea de constructii, precum si instalatii tehnice, masini si echipamente noi, cu valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita conform prevederilor legale in vigoare. Activele necorporale sunt asociate investitiei initiale si nu au o concretizare fizica sau financiara, precum brevete, licente, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuala.

De acest ajutor de stat vor putea beneficia doar companiile care indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii, o serie de criterii de eligibilitate, respectiv sunt inregistrate potrivit Legii societatilor comerciale, nu inregistreaza debite restante la buget, nu intra in categoria “intreprinderilor in dificultate”, nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii, nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii, nu au inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in ultimii doi ani anteriori inregistrarii cererii si, la momentul inregistrarii cererii, nu au planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de doi ani dupa finalizarea, in regiunea in cauza, a investitiei initiale.

Companiile bucurestene pot primi pana la 11,2 milioane de euro in urmatorii doi ani

Firmele din Bucuresti vor putea primi maximum 11,25 milioane euro echivalent lei in perioada 2014-2017 si 7,5 milioane euro echivalent lei in intervalul 2018-2020, avand alocate cele mai mici sume din cadrul schemei.

Companiile din regiunile Vest si Ilfov vor putea atrage ajutoare de stat de 26,25 milioane euro (echivalentul in lei, pentru care se utilizeaza cursul BNR din data elaborarii acordului pentru finantare) pentru toata perioada in care se deruleaza schema, iar cele din Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia vor beneficia de maxim 37,5 milioane euro fiecare.

Intensitatea bruta a ajutorului de stat regional, raportata la cheltuielile eligibile, nu poate depasi in Bucuresti 15% pentru 2014-2017 si 10% pentru 2018-2020, in Vest si Ilfov 35%, iar in restul regiunilor trebuie sa fie de maxim 50%.

Activele corporale si necorporale trebuie sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investitiei pentru care s-a solicitat finantarea, sa fie achizitionate in conditiile pietei de la persoane care nu au calitatea de persoane afiliate si sa fie incluse in activele intreprinderii beneficiare de ajutor de stat, fiind obligatoriu sa ramana asociate investitiei pentru care s-a acordat finantarea pe o perioada de minimum cinci ani de la finalizarea investitiei.

Valoarea maxima a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizarii constructiilor nu poate depasi standardul de cost (valoarea maxima considerata eligibila in cazul activelor corporale de natura constructiilor care nu poate depasi 1.650 lei pe metru patrat arie desfasurata, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro pe metru patrat arie desfasurata).

In cazul inchirierii constructiilor aferente investitiei initiale, contractul de inchiriere trebuie sa aiba o valabilitate de cel putin cinci ani de la data finalizarii investitiei iar valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei (5 euro) pe metru patrat pe luna.

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.

Investitiile initiale realizate de companii in cadrul schemei trebuie sa-si demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri, sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul consolidat al statului si la bugetele locale, pentru perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia, precum si sa genereze un efect multiplicator cuantificabil in economie prin antrenarea si a altor investitii conexe si dezvoltarea furnizorilor locali de produse si servicii din regiune.

Ajutoarele vor fi acordate firmelor doar daca acestea au efect stimulativ. Pentru aceasta, compania trebuie sa adreseze MFP o cerere scrisa de acordare a ajutorului de stat inainte de demararea investitiei, iar documentatia anexata cererii sa faca dovada ca investitia nu ar fi profitabila pentru intreprindere in regiunea respectiva sau nu ar fi realizata in regiunea respectiva, in absenta ajutorului de stat. Totodata, investitia trebuie sa demareze dupa primirea acordului de finantare, in caz contrar nefiind eligibila.

Schema nu este valabila pentru toate sectoarele economice

Schema nu se aplica ajutoarelor acordate in sectorul pescuitului si acvaculturii, in sectorul productiei primare, in cel al prelucrarii si comercializarii produselor agricole cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau comercializate de catre intreprinderile in cauza sau cand acordarea ajutoarelor este conditionata de transferarea lor partiala sau integrala catre producatori primari. Totodata, nu este valabila in cazul ajutoarelor pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive si al celor care favorizeaza activitatile din sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, al constructiilor navale, fibrelor sintetice, al transporturilor si al infrastructurii conexe, si sectorul energiei si al infrastructurii pentru aceasta.

Firmele nu pot beneficia de ajutor destinat activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export. De asemenea, nu intra in schema ajutorul conditionat de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate sau ajutorul pentru exploatare.

Companiile nou-infiintate pot primi ajutor de stat, daca au capital social subscris varsat de minimum 100.000 lei si nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii doi ani anterior datei inregistrarii cererii de acord pentru finantare o alta firma care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare.

Acordurile de finantare se pot emite pana in anul 2020, in limita bugetului anual alocat schemei, iar plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2015-2023. Emiterea acordurilor pentru finantare si plata ajutorului de stat aprobat trebuie sa se incadreze in creditele de angajament si creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program.

Bugetul maxim al schemei, de 2,7 miliarde lei (600 milioane euro), poate fi suplimentat pentru credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finantare afeente perioadei 2014-2020 si credite bugetare pentru plata ajutorului de stat in intervalul 2015-2023.

Un proiect unic de investitii nu va putea fi divizat in mai multe subproiecte in scopul de a beneficia de ajutor de stat in valoare mai mare decat valoarea maxima prevazuta pentru proiectele mari de investitii.

Ajutorul de stat solicitat nu va putea depasi valoarea totala a contributiilor la dezvoltarea regionala aferente investitiei pentru care se solicita finantarea.

Guvernul arata ca, prin noua schema de ajutor de stat, se intentioneaza stimularea realizarii de investitii in active fixe de inalta tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adaugata mare, pentru piata interna si export

Ministerul Finantelor Publice a derulat cinci scheme de ajutor de stat din 2007 pana la jumatatea acestui an pentru IMM-uri, investitii de anvergura sau dezvoltare regionala, in cadrul carora a emis acorduri de finantare de peste 738 milioane euro pentru proiecte de investitii in valoare de peste 2,4 miliarde euro, care au generat circa 23.000 locuri de munca noi.

Ajutorul de stat acordat acestor companii va fi returnat prin contributii directe la bugetul general consolidat si bugetele locale pe perioada implementarii investitiilor si in cinci ani de la finalizarea acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× 6 = 6