Dispare casa de marcat, apare jurnalul electronic

restaurante

Ministerul Finanțelor Publice continuă procesul de transparență și propune schimbarea caselor de marcat vechi cu aparate de generație nouă, echipate cu jurnal electronic

Măsurile propuse de către Ministerul Finanțelor Publice, prin modificarea Ordonanței de urgență nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, au creat premisele înlocuirii treptate a aparatelor de marcat electronice fiscale echipate cu role jurnal pe suport de hârtie, cu aparate de generație nouă, echipate cu jurnal electronic. Scopul este acela de a putea transmite date fiscale în regim online către sistemul informatic al ANAF.

Pentru ca activitatea operatorilor economici să nu fie perturbată, aceştia urmează să se doteze cu aparate de marcat electronice fiscale atapizat, până la data de 1 noiembrie 2017.

Măsurile vin in sprijinul debirocratizării, urmăresc reducerea evaziunii fiscale, precum și creșterea nivelului de fiscalizare și o îmbunătățire a execuției veniturilor bugetare.

Principalele modificări propuse sunt:

• Stabilirea condițiilor tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, pentru a putea fi supuse autorizării;
• Implementarea Registrului național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în București;
• Eliminarea obligaţiei contribuabilului de a solicita şi obţine de la organul fiscal certificatul de atestare fiscală, în vederea obţinerii autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale, documentul urmând a fi solicitat de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific;
• Majorarea termenul de valabilitate a autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale de la 2 respectiv 3 ani în prezent, la 5 ani;
• Introducerea prevederilor privind conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic, în vederea transmiterii datelor fiscale către sistemul informatic al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

78 − = 74