E oficial, incepe primul program de minimis pentru tineri, “START”, din 22 iunie a.c.

tinar_idei

In perioada 22 iunie – 1 iulie, tinerii antreprenori se pot inscrie pentru a obtine finantare prin programul START. Reprezentantii AIPPIMM au anuntat ca aplicatia de inscriere online va fi deschisa pe 22 iunie, ora 10.00 si va fi activa pana pe 1 iulie 2015, orele 20.00.

Prin programul START se doreste stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Pot aplica: societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii), infiintate conform legii in urma cu cel mult doi ani, cu capital privat si fara dificultati financiare sau datorii la bugetul de stat. Alocatia Financiara Nerambursabila e maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar; 10% trebuie sa fie aportul propriu. O noutate o reprezinta introducerea in cheltuieli eligibile a comisionului de garantare in cazul beneficiarilor care au contractat credit bancar pentru acoperirea aportului propriu. Mai jos detalii despre noul program activ.

Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START

Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START incurajeaza si stimuleaza infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii. Programul START este derulat de Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism.

Status: ACTIV
Depunere intre: 22.06.-1.07.2015
Buget: 20.000.000 lei

Obiectivele programului

Programul START este o schema de ajutor de minimis. Obiectivul sau il constituie stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale intreprinzatorilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de Programul START societatile comerciale (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii), infiintate conform legii in urma cu cel mult doi ani, cu capital privat si fara dificultati financiare sau datorii la bugetul de stat.

Nu pot beneficia de alocatii financiare nerambursabile in cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice nationale, fie din surse comunitare) in valoare totala de 200.000 euro, echivalentul in lei.

Cheltuieli eligibile

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din categoriile eligibile:

a) Echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
b) Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c) Mijloace de transport marfa (autoutilitare din categoria N1, N2, N3) sau microbuz pentru transport persoane, in stricta legatura cu activitatea/activitatile pe care s-a accesat programul;
d) Investitiile in active necorporale referitoare la brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare (francize), etichetare ecologica, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
e) Echipamente IT – tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.); Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea investitiei cu componenta nerambursabila cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)
f) Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;
g) Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile si modificarile ulterioare;
h) Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10.000 lei;
i) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

j) Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;
k) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala, in limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizeaza instruirea in domeniul respectiv;

l) Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat F.N.G.C.I.M.M. in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care asigură aportul propriu din credit;
m) Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibila/decontata a proiectului). Furnizorii de servicii de consultanta eligibili in cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta autorizate, avand ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activitatile incluse in cod CAEN clasa 70.

Nu se permite achizitionarea bunurilor second-hand sau care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse si nici achizitionarea in sistem leasing.

Conditii de finantare

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015, pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile este de 20.000.000 lei.

Prin implementarea programului in anul 2015 se estimeaza acordarea de ajutor de minimis unui numar de minim 150 de beneficiari.

In cadrul Programului se finanteaza implementarea planurilor de afaceri in ordinea punctajului si in limita bugetului programului, care au obtinut cel putin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri (din 100 de puncte posibile).

Prin Program se finanteaza implementarea Planurilor de Afaceri, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, in urmatoarele conditii:

Alocatie Financiara Nerambursabila – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;

Contributie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Termen-limita

Inscrierea in program, solicitarea acordului de principiu pentru finantare si completarea planului de afaceri in vederea obtinerii finantarii se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro, incepand cu 22 iunie 2015, ora 10.00. Aplicatia va fi activa pana in data de 1 iulie 2015, orele 20.00.

Pentru participarea la program, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. Dupa crearea contului de inscriere aplicatia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj si un link de confirmare.

Dupa confirmare, aplicatia de inregistrare a planului de afaceri va deveni activa pentru completarea on-line a planului de afaceri si incarcarea in aplicatie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedura. In vederea inscrierii in cadrul Programului, operatorul economic va completa si transmite on-line planul de afaceri incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 10 zile calendaristice de la demararea inscrierii in Program, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.

In cazul in care nu sunt completate coerent si cu detalii toate punctele si subpunctele din cadrul fiecarei sectiuni a planului de afaceri, aplicantul va primi scrisoare de respingere.

Calcularea punctajului planului de afaceri se face in timp real si transparent la transmiterea de catre aplicanti a sectiunilor din aplicatia software conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu in vederea evaluarii administrative si al eligibilitatii fiind de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.

Admiterea in Program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul Programului, activitatea pe care acceseaza programul (productie/servicii/comert), locatia implementarii proiectului (urban/rural) si data si ora inregistrarii, conform principiului „primul venit-primul servit”, in aceasta ordine.

Cei selectati vor transmite in termen de 10 zile lucratoare, la OTIMMC de care apartine, cererea de finantare insotita de documentele specificate in Procedura anexata.

DOCUMENTATIE

Puteti descarca urmatoarele documente utile:

Procedura de Implementare START (DOC):procedura-start-2015-cu-obs-cc-incluse-3

Model Plan Afaceri (DOC):anexa-1-model-plan-de-afaceri-start2015-3

Site-ul programului

Finantator: Guvernul Romaniei, prin Ministerul Economiei
Sursa: AIPPIMM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

93 − 92 =