Facilitate nespeculată de companii si care expiră la finele acestui an – scutirea de impozit pe profitul reinvestit

stii-ca-poti-cumpara-programe-informatice-si-sa-obtii-scutire-pe-profitul-reinvestit-afla-cum-de-la-un-expert-contabil-1454999709

Din cele aproape 1.406.000 de firme active înființate în România din anul 1990 până în prezent (decembrie 2014), anul trecut, doar un număr de 2.365 de companii au fost scutite de plata unei sume de 179,4 milioane de lei reprezentând impozitul reinvestit în 2014, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). 

Informațiile centralizate privind profitul reinvestit în anul 2015 vor fi disponibile după termenul de 25 martie, data limită pentru depunerea declației D101.

Scutirea de impozit pe profitul reinvestit a intrat în vigoare în iulie 2014 și se va aplica până la finele acestui an. Ministerul Finanțelor precizează că nu s-a luat încă o decizie cu privire la menținerea acestei facilități fiscale pe viitor.

Companii sunt scutite de profitul reinvestit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare, precum şi în programe informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din ”Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe”, potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Având în vedere că suma totală depusă din scutirea impozitului reinvestit în anul 2014 a fost de 179.389.438 de lei, calculul (a cărui metodologie o prezentăm mai jos) relevă că cele 2.365 de societăți comerciale care au apelat la această facilitate au realizat investiții totale de circa 1,12 miliarde de lei.

Exemplul 1 – Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de către contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit.

Societatea A achiziţionează şi pune în funcţiune în luna octombrie 2016 un echipament tehnologic în valoare de 70.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 este 500.000 lei.

La sfârşitul anului 2016 societatea înregistrează un profit impozabil în sumă de 600.000 lei. Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului reinvestit se parcurg următoarele etape:

-se calculează impozitul pe profit aferent anului 2016: 600.000 x 16% = 96.000 lei, din care impozitul pe profit aferent trimestrului IV este 40.000 lei;
se calculează impozitul pe profit aferent profitului reinvestit: având în vedere faptul că profitul contabil aferent perioadei 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 în sumă de 500.000 lei acoperă investiţia realizată, impozitul pe profit scutit este: 70.000 x 16% = 11.200 lei; impozit pe profit scutit = 11.200 lei;

Exemplul 2 – Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit de către contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit.

La sfârşitul anului 2016 o societate înregistrează un profit impozabil în sumă de 2.500.000 lei. Profitul contabil brut aferent anului 2016 este de 1.900.000 lei. Societatea achiziţionează şi pune în funcţiune în luna martie 2016 un echipament tehnologic în valoare de 70.000 lei, în luna iulie un echipament tehnologic în valoare de 110.000 lei şi în luna octombrie mai multe calculatoare în valoare totală de 30.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului reinvestit se parcurg următoarele etape:

se calculează impozitul pe profit aferent anului 2016: 2.500.000 x 16% = 400.000 lei;
se determină valoarea totală a investiţiilor realizate în echipamente tehnologice şi calculatoare: 70.000 + 110.000 + 30.000 = 210.000 lei;
având în vedere faptul că profitul contabil brut acoperă investiţiile realizate, impozitul pe profit aferent profitului reinvestit este: 210.000 x 16% = 33.600 lei; impozit pe profit scutit = 33.600 lei;

Exemplul 3 – Calculul scutirii de impozit pentru profitul reinvestit în echipamente tehnologice care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi. Contribuabilul aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit.

În perioada 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016 o societate înregistrează profit impozabil în sumă de 2.000.000 lei. Profitul contabil brut aferent perioadei 1 ianuarie 2016 – 31 martie 2016 este de 600.000 lei.

Societatea efectuează investiţii într-un echipament tehnologic: în luna septembrie 2014 în valoare de 50.000 lei, în luna ianuarie 2015 în valoare de 80.000 lei şi în luna februarie 2016 în valoare de 90.000 lei. Pentru echipamentul tehnologic respectiv nu sunt puneri în funcţiune parţiale, punerea în funcţiune a întregii investiţii realizându-se în luna martie 2016.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului reinvestit şi a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:

se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2016: 2.000.000 x 16% = 320.000 lei;
se determină valoarea totală a investiţiilor realizate în echipamente tehnologice: 50.000 + 80.000 + 90.000 = 220.000 lei;
având în vedere faptul că profitul contabil brut din trimestrul punerii în funcţiune al investiţiei acoperă investiţiile anuale realizate, impozitul pe profit aferent profitului reinvestit este: 220.000 x 16% = 35.200 lei; impozit pe profit scutit = 35.200 lei;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

56 + = 58