Fermierii vor primi platile directe doar daca respecta anumite cerinte stricte in domeniul sanatatii

5fermier

Fermierii vor primi platile directe doar daca respecta anumite cerinte stricte in domeniul sanatatii

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunta fermierii ca, incepand cu anul 2015, este implementata cerinta legala in materie de gestionare (SMR) 10.

Acest lucru inseamna ca acordarea platilor directe si a ajutoarelor nationale tranzitorii din cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune si a anumitor plati din cadrul masurilor de dezvoltare rurala (Pilonul al II-lea) se face doar catre agricultorii care respecta normele obligatorii in domeniul mediului, schimbari climatice, bunele conditii agricole ale terenurilor, al sanatatii publice, a animalelor si a plantelor, precum si al bunastarii animalelor.

Agricultorii care, prin activitatea lor, depoziteaza, manipuleaza si utilizeaza produse de protectie a plantelor trebuie sa respecte inclusiv SMR 10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a plantelor, astfel:

1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT.

– Cautare (se completeaza casutele cu datele care intereseaza: data, anul, produsul).

2. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare.

3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse, emisa de unitatea fitosanitara din raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea.

4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa, in zonele de protectie sanitara si ecologica, precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.

5. Sa respecte conditiile de depozitare, manipulare si utilizare a produselor de protectie a plantelor in exploatatiile agricole, asa cum sunt prevazute la capitolul VI, pct. 6.3 – 6.6 din Codul de bune practici in ferma, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1234/2006.

6. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate si utilizate in exploatatie, precum si Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor.

Fermierul va tine evidenta la zi, dupa efectuarea fiecarui tratament, prin completarea si tinerea la zi a unui registru.

Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagina) se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si stampila, dupa caz) fermierului sau a administratorului societatii.

Nerespectarea de catre fermieri a normelor conduce la aplicarea sanctiunilor administrative, prin reducerea cuantumului total al platilor sau excluderea de la intreaga suma a schemelor de plati directe, ajutoarelor nationale tranzitorii, care au fost acordate sau urmeaza a fi acordate beneficiarului respectiv in legatura cu cererile de ajutor pe care acesta le-a transmis sau urmeaza sa le transmita in cursul anului calendaristic in care a avut loc constatarea din una sau mai multe scheme de sprijin si se poate aplica pentru unul sau mai multi ani calendaristici, cu exceptia cazurilor de forta majora sau circumstante exceptionale care au impiedicat respectarea acestor norme.

Nu se aplica sanctiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecoconditionalitate beneficiarilor care participa la schema simplificata pentru micii fermieri.

Sursa: APIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 1