Fișa de pontaj, noul pericol pentru amenzi uriașe

Image of businessman holding clock against illustration background

Ora de începere a programului de lucru şi ora la care se termină activitatea angajatului nasc dileme în rândul angajatorilor, care nu ştiu exact cum trebuie să procedeze pentru a se asigura că, în cazul unui control, nu primesc amendă de la inspectorii de muncă.

Potrivit legii, din data de 7 august 2017 angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat (program de 8 ore sau part time), cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru (de la 10 la 18, de la 9 la 17 etc.). Ce pro­bleme pot întâmpina companiile?

„În situaţia în care inspectorii de muncă vin în control în afara timpului de muncă trecut în contract, riscul major este în cadrul contractelor de muncă cu timp parţial, având în vedere faptul că această situaţie este considerată muncă nedeclarată şi este sancţionată contravenţional (10.000 de lei pentru fiecare persoană identificată). Pentru salariaţii cu normă întreagă, în funcţie de ora de început şi cea de sfârşit înregistrate pot apărea discuţii în jurul unor eventuale ore suplimentare”, a explicat Mădălina Racoviţan, partener în cadrul firmei de audit şi consultanţă fiscală KPMG România. Ea a mai precizat că este foarte important că angajatorii să acorde o atenţie sporită în redactarea clauzelor contractului de muncă (în special a celor referitoare la programul de lucru) în concordanţă cu specificul activităţii desfăşurate de salariaţi.

„Spre exemplu, dacă în cadrul companiilor există o flexibilitate în ceea ce priveşte ora de început a programului de lucru este bine că acest lucru să fie precizat în contractele de muncă/Regulament intern, în aşa fel încât în situaţia unui control al inspectoratului teritorial de muncă ora de venire la birou să se încadreze în intervalul de timp menţionat în contract / Regulament Intern. Această posibilitate este discutabilă în situaţia contractelor part time”, a mai spus Mădălina Racoviţan.

Totuşi, avocatul specializat în dreptul muncii Costel Gîlcă spune că, în cazul în care compania are o politică mai flexibilă în ceea ce priveşte programul angajaţilor, nu există niciun risc de amendă dacă angajatorul îşi îndeplineşte atribuţiile cum trebuie.

„Riscul de amendă apare în momentul în care angajatorul nu evidenţiază ora de începere şi ora de terminare a programului de muncă. (…) Nu are relevanţă momentul venirii la birou şi momentul plecării de la birou, important este ca angajatorul să evidenţieze cu exactitate momentul începerii activităţii şi momentul încetării programului de lucru”, a mai spus Costel Gîlcă.

În ceea ce priveşte modalitatea de a ţine evidenţa timpului de muncă, specialiştii spun că noile prevederi nu impun o anumită metodă specifică, astfel că angajatorii pot folosi inclusiv cartelele de acces în clădire pentru a face dovada respectării acestei obligaţii din Codul muncii.

„Din perspectivă sancţionatorie, am putea discuta fie de: i) amendă de 10.000 lei/fiecare persoană identi­ficată că lucrează în afară orelor cuprinse în contractul de muncă (valabil doar pentru contractele part time); ii) amendă de la 1.500 – 3.000 lei pentru nerespectarea obligaţiei de a ţine o evidenţa a orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru sau iii) amendă între 5.000 şi 10.000 lei pentru neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii ITM (pentru situaţia în care nu au aplicat sancţiuni în prima fază, ci au dispus măsuri de corectare a situaţiilor constatate în cadrul controlului, iar acestea nu au fost duse la îndeplinire în intervalul dat de aceştia)”, a mai spus Mădălina Racoviţan de la KPMG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 66 = 69