Flyboard, este real, funcționeaza cu recorduri

Dupa multe intalniri si inceperi, si aproape trei decenii de cand Marty McFly a plecat pentru viitor, hoverboard-ul este aici. Oarecum.

În ultimii câțiva ani, umanitatea se apropie cu tantalitate de viitorul “Back to the Future Part II”, previzualizat în 1989. Părăsind jucăriile care explodau și care cumva uzurau numele hoverboard, există Hendo Hoverboard, care se limitează la manevrarea conductei de cupru etaje. ArcaBoard-ul Lego, care a intrat în producție luna trecută, poate pluti la aproximativ 20 de centimetri deasupra solului. Păcat că costă 20.000 de dolari și oferă o distanță de aproximativ o milă.

Dar Flyboard Air al lui Franky Zapata se încarcă, iar apoi câteva. În aprilie, Zapata și-a folosit invenția pentru a zbura, asemănătoare cu Green Goblin, pentru o înregistrare de 7,388 de picioare. Fierul francez de jet de schi profesionist, devenit Maestru al Cerului, și-a arătat invenția până la 55 mph și a ajuns la 90 de picioare în aer. Și spune că Flyboard Air poate face mai bine decât asta, promițând 100 mph și o mască de oxigen – încurajând 10.000 de picioare.

Bine, deci poate să ruleze doar 10 minute la un moment dat, și este mai mult o aplicație inteligentă a tehnologiei cu jet de aer decât orice altceva inovatoare. Dar este cel mai apropiat pe care cineva la venit să-l livreze pe pictograma hoverboard. După cum a spus CNET, “Dacă această hoverboard nebună este reală, atunci viitorul este acum”.

Întrebarea, atunci, este ceea ce facem cu acel viitor. Raspunsul: nimic aproape la fel de practic ca si croaziera in jurul valorii de Hill Valley sau fugind de o gasca de bullies. Da, acest lucru este (probabil) o sarcină majoră de distracție. Viitorul transportului personal nu este.

Cum functioneaza

Sosul secret al Flyboard Air este de fapt destul de simplu. Patru turbojeturi oferă o putere caldă de 1.000 de cai, o forță suficientă pentru a ține un călăreț suspendat și cu zip. Acestea sunt controlate de sisteme logice complexe, care fac ajustări constante între jeturi pentru a menține bordul stabil (quadcopter drones utilizează tehnologie similară). O telecomandă portabilă funcționează ca o accelerație. Kerosenul A-1 care ține motoarele turbo-motorului se află în ceea ce vom numi un pachet de combustibil pentru jet, pe spatele călărețului.

Și există și el însuși Zapata, care controlează direcția consiliului de 44 de kilograme cu greutatea corporală, și a petrecut 50 de ore asupra acestui lucru înainte să poată merge cu ușurință. Spune că nu este diferit de a merge pe bicicletă.

Ce este pentru asta

Ei bine, în cazul în care călărim o bicicletă necesare legarea benzină combustibil în spate, riscând oase rupte cu fiecare deversare, și dedicarea o săptămână bună să învețe cum să ajungi pe strada. Pentru iubitul hoverboard, Flyboard Air are câteva dezavantaje. Deși dispozitivul poate fi transportat peste aproape orice, este cel mai bine folosit în zonele fără persoane. Staționând la mai puțin de un metru distanță de aerul Flyboard Air pentru mai mult de câteva secunde, spune Zapata, se va simți “dacă puneți un uscător prea aproape de piele.” Practic, nici o modalitate nu ați dori să o călătoriți pe o suprafață mare Mulțime de oameni, ca nu cumva să te găsești într-un Raiders al situației pierdute de Arcă-esque față-ars.

Hoverboard-ul se confruntă, de asemenea, cu o gravă gravitate gravă. După cum a subliniat Beastul zilnic, călătoria cu avionul Flyboard Air va rula (sau va zbura?) Împotriva legilor privind traficul în marile orașe precum New York și Londra. Zapata spune că speră să înceapă să lucreze cu oficialii de reglementare din Franța pentru a obține hoverboard-ul ștampilă oficială de cauciuc acolo.

Apoi este prețul. Consiliul a durat patru ani și 1,1 milioane de dolari pentru cercetare și dezvoltare. Compania lui Zapata a construit doar două până acum, deci nu a pus încă o etichetă în Flyboard Air. Este suficient să spunem că Bernie Sanders nu va zbura în jurul casei albe.

Pentru a arunca o privire la viitorul mai apropiat al dispozitivului, este instructiv să te uiți la un alt produs de la compania lui Zapata, Flyboard Sport. Începând cu anul 2011, acest proto-jetpack de 6.600 dolari a fost distracția de vacanță a oamenilor ca Biebs și Kardashians. Aerul ar putea să nu se hrănească din copac. După cum scria Scott Aughenbaugh, care studiază viitorul apropiat pentru DC, mulțumesc Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, hoverboard-ul poate începe ca jucărie perfectă pentru “un miliardar care are deja cinci elicoptere și dorește o cale rece Obțineți de la A la B. “Zapata este cu siguranță îmbrățișând posibilitățile de recreere ale hoverboard-ului. Speră să organizeze un concurs de Red Bull Air Race pentru fluturași. “Obiectivul meu este de a merge pe nori”, a spus el The Verge luna trecuta.

Zapata declară că a primit și un interes din partea armatei, deși refuză să spună cine a ajuns. Poate că nu este prea departe. Dubai a anunțat că va arma pompierii săi înalți cu scuze înalte cu jetpacks legitimi în toamna anului trecut. Înapoi în anii ’50, armata americană a lansat un prototip de hoverboard janky. În 2010, Darpa a anunțat că a finanțat zboruri de cercetare Jeep. În epoca de IED-uri de pe marginea drumului, războiul urbanizării și luptele sporadice de luptă cu avionul, brusc mergând pe cale aeriană ar putea fi minunate. Sau poate nu: “Vrăjmașul te-ar auzi venind, ce zgomot al bordului și muzica greu de însoțitor”, spune

Sursa

The Hoverboard Has Arrived. If Only Someone Could Make It Useful

The Hoverboard Has Arrived. If Only Someone Could Make It Useful

Aarian Marshall
After many fits and starts, and nearly three decades since Marty McFly departed for the future, the hoverboard is here. Kinda.

In the past few years, humanity’s come tantalizingly close to the future Back to the Future Part II previewed back in 1989. Putting aside the rolling, exploding toys that somehow usurped the name hoverboard, there’s Hendo Hoverboard, which is restricted to maneuvering over conductive copper floors. The Lego-like ArcaBoard, which went into production last month, can float about 20 inches above the ground. Too bad it costs $20,000 and offers a range of about a mile.

But Franky Zapata’s Flyboard Air hovers, and then some. In April, Zapata used his invention to fly, Green Goblin-like, for a record-breaking 7,388 feet. The French professional jet skier-turned-Master of the Sky has flown his invention up to 55 mph and reached 90 feet in the air. And he says the Flyboard Air can do better than that, promising 100 mph and a oxygen mask-encouraging 10,000 feet.

Okay, so it can only run for 10 minutes at a time, and it’s more a clever application of jet technology than anything groundbreaking. But it’s the closest anyone’s come to delivering on the hoverboard moniker. As CNET put it, “If this crazy hoverboard is real, then the future is now.”

The question, then, is what we do with that future. The answer: nothing nearly as practical as cruising around Hill Valley or fleeing a gang of bullies. Yes, this thing is (presumably) a major load of fun. The future of personal transportation it is not.

How It Works

The Flyboard Air’s secret sauce is actually pretty straightforward. Four turbojets provide a blustery 1,000 horsepower, enough thrust to keep a rider suspended and zipping along. Those are controlled by complex logic systems, which make constant adjustments between the jets to keep the board stable (quadcopter drones use similar tech). A handheld remote serves as a throttle. The A-1 kerosene that keeps the turboengines moving sits in what we’ll call a jet fuel pack, on the rider’s back.

And there’s Zapata himself, who controls the 44-pound board’s direction with his body weight, and spent 50 hours on the thing before he could ride it comfortably. He says it’s not unlike riding a bike.

What It’s For

Well, if riding a bike required strapping jet fuel to your back, risking broken bones with every spill, and dedicating a good week to learning how to just get down the street. For the casual hoverboard-lover, the Flyboard Air has a few downsides. Though the device can be flown over almost anything, it’s best used in people-free zones. Standing less than a meter away from the Flyboard Air for more than a few seconds, Zapata says, will feel like “if you put a dryer too close to your skin.” Basically, no way you’d want to ride it over a large crowd of people, lest you find yourself in a Raiders of the Lost Ark-esque face-scorching situation.

The hoverboard also faces some serious serious red tape. As The Daily Beast has pointed out, riding the Flyboard Air would run (or fly?) afoul of traffic laws in major cities like New York and London. Zapata says he’s hoping to start working with regulatory officials in France to get the hoverboard the official rubber stamp there.

Then there’s the price. The board took four years and $1.1 million to research and develop. Zapata’s company has only built two so far, so he hasn’t yet put a tag to the Flyboard Air. Suffice it to say, this will not be how Bernie Sanders zips around the White House.

To catch a glimpse at the device’s more immediate future, it’s instructive to look at another product from Zapata’s company, the Flyboard Sport. Since 2011, this $6,600 proto-jetpack has been the vacation amusement of choice for folks like the Biebs and the Kardashians. The Air might not hover from the tree. As Scott Aughenbaugh, who studies the near future for the DC think-thank the Center for Strategic and International Studies, puts it, the hoverboard may begin as the perfect toy for “a billionaire who already has five helicopters, and wants a cool way to get from A to B.” Zapata is definitely embracing the hoverboard’s recreational possibilities. He’s hoping to organize a Red Bull Air Race-like competition for flyers. “My goal is to ride the clouds,” he told The Verge last month.

Zapata says he’s also received some interest from the military, though declines to say who has reached out. Maybe it’s not too far a stretch. Dubai announced it would arm its high rise-scaling firefighters with legit jetpacks last fall. Back in the 50s, the US army released a janky hoverboard prototype. In 2010, Darpa announced it was funding flying jeep research. In the age of roadside IEDs, urbanizing warfare, and sporadic firefights, suddenly going airborne could be nifty. Or maybe not: “The enemy would hear you coming, what with the noise of the board and the accompanying heavy metal music,” says Peter W. Singer, a political scientist who specializes in 21st century warfare.

“A lot a lot” of people want to buy the Flyboard Air, Zapata says. You can see why: Not because it’s the future of transportation. Because it’s completely awesome.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 82 = 90