Transfer de responsabilitate? ADIEU! Frauda fiscala generalizata din reciclarea ambalajelor devine subiect de urgenta guvernamentala

Rondo-Ganahl-Targoviste-276

Licenţa acordată unui operator economic care s-a angajat prin contract să gestioneze ambalaje devenite deşeuri pe teritoriul naţional se anulează de la 1 ianuarie al anului următor celui în care s-a făcut constatarea abaterii pentru al doilea an consecutiv, prevede o OUG care va fi emisă de Guvern.

Operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional. Potrivit normelor europene, deşeurile trebuie valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deşeurilor de ambalaje, sau reciclarea a minimum 55% din greutatea totală a materialelor de ambalaj conţinute în deşeurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecărui tip de material conţinut în deşeurile de ambalaje, se arată în actul normativ. 

“Operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională. Operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă. Operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje. Operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje”, se spune în textul ordonanţei.

Aceştia se pot achita de responsabilităţile individual, pentru gestionarea deşeurilor de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piaţa naţională, sau prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Comisia de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje se constituie prin ordin al ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

În cazul în care un operator economic, licenţiat de autorităţile de mediu, s-a angajat prin contract să preia responsabilităţile unui alt operator în ceea ce priveşte gestionarea ambalajelor şi deşeurilor acestora şi nu-şi îndeplineşte atribuţiile, i se anulează licenţa de la 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a făcut constatarea, în cazul în care persoanele împuternicite din cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu constată pentru al doilea an consecutiv că acesta nu şi-a îndeplinit sarcinile contractuale.

Ordonanţa de urgenţă nu modifică cuantumul amenzilor stabilit prin Legea 249/2015, acestea fiind cuprinse între 400 şi 25.000 de lei.

Guvernul justifică modificarea legislaţiei în regim de urgenţă prin necesitatea schimbării unor prevederi cuprinse în legea iniţială care “prezintă mari neajunsuri în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor de reciclare şi valorificare” impuse prin Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European privind ambalajele şi deşeurile provenite din ambalaje, astfel încât “este absolut necesară” adoptarea unor măsuri care să asigure optimizarea sistemului de gestionare a deşeurilor de ambalaje.

Totodată, se arată că se impune “reducerea şi înlăturarea efectelor negative ale deşeurilor de ambalaje asupra mediului”, dar şi “evitarea consecinţelor negative rezultate din blocajul pieţei precum imposibilitatea realizării obiectivelor naţionale anuale de reciclare”.

“În contextul actual toate organizaţiile de transfer de responsabilitate se află sub investigaţie penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fraudă fiscală, unele având inclusiv conturile bancare blocate, companiile producătoare de produse ambalate care si-au transferat responsabilităţile privind valorificarea deşeurilor de ambalaje asupra acestor organizaţii se găsesc în imposibilitatea de a-şi îndeplini ţintele de valorificare prin intermediul lor, aşadar trebuie sa opteze pentru acoperirea în regim individual a ţintelor de reciclare, opţiune care este imposibil de realizat conform prevederilor prezentei legi, fiecare zi de întârziere contribuind la mărirea decalajului faţă de obiectivele asumate”, se spune în nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă.

În document se afirmă că neadoptarea imediată a măsurilor stabilite în prezentul act normativ “afectează, pe de o parte, interesele şi obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, precum şi a sănătăţii umane, iar, pe de altă parte, împiedică operatorii economici să se achite de obligaţiile referitoare la gestionarea deşeurilor de ambalaje”.

În finalul notei explicative care însoţeşte actul normativ se arată că neîndeplinire obiectivelor în gestionarea deşeurilor de ambalaje “determină direct ratarea ţintelor de ţară asumate de România faţă de Comisia Europeană şi deschide pericolul unui nou infringement”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 4 = 5