Idei finantabile pentru piata unica digitala UE, transfrontaliera

digital-marketingO piață unică digitală pentru Europa: Comisia stabilește 16 inițiative pentru realizarea acestui obiectiv.


Internetul și tehnologiile digitale transformă lumea în care trăim – pe toate planurile și în toate domeniile. Europa trebuie să profite de revoluția digitală și să ofere oportunități digitale cetățenilor și întreprinderilor. În ce mod? Exploatând puterea pieței unice a UE. Astăzi, Comisia Europeană și-a prezentat planurile detaliate privind crearea unei piețe unice digitale, îndeplinind astfel una dintre prioritățile sale esențiale.

În prezent, din cauza barierelor online cetățenii nu pot beneficia de o serie de bunuri și servicii: numai 15 % fac cumpărături online dintr-o altă țară UE; furnizorii de internet și întreprinderile nou înființate nu pot valorifica la maximum oportunitățile de creștere online: numai 7 % din IMM-uri vând transfrontalier . În cele din urmă, întreprinderile și administrațiile nu beneficiază pe deplin de instrumentele digitale.

Obiectivul pieței unice digitale constă în eliminarea „zidurilor” de reglementare și, în cele din urmă, în trecerea de la 28 de piețe naționale la una singură. O piață unică digitală pe deplin funcțională ar putea să contribuie cu 415 miliarde EUR pe an la economia noastră și să creeze sute de mii de noi locuri de muncă.

Strategia privind piața unică digitală care a fost adoptată astăzi 7 mai, si cuprinde o serie de acțiuni specifice care urmează să fie întreprinse până la sfârșitul anului viitor . Strategia are la bază trei piloni:

(1) un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă;

(2) crearea condițiilor adecvate și a unor condiții de concurență echitabile pentru dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare;

(3) valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale.

Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, a declarat:

„Astăzi punem bazele viitorului digital al Europei. Îmi doresc să văd rețele de telecomunicații la scară continentală, servicii digitale care traversează frontierele și un val de întreprinderi europene nou înființate inovatoare. Aș dori ca fiecare consumator să obțină cele mai bune oferte și fiecare întreprindere să aibă acces la cea mai largă piață — oriunde s-ar afla în Europa. Exact cu un an în urmă, am promis că piața unică digitală pe deplin va fi una dintre prioritățile mele esențiale. Astăzi ne îndeplinim această promisiune. Cele 16 etape din strategia noastră privind piața unică digitală vor ajuta piața unică să se adapteze la era digitală.”

Vicepreședintele pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: „Strategia noastră este un program ambițios și necesar de inițiative care vizează domenii în care UE poate aduce o schimbare reală. Ele pregătesc Europa să valorifice beneficiile oferite de viitorul digital și vor oferi oamenilor și întreprinderilor libertățile online pentru a profita pe deplin de imensa piață internă a Europei. Inițiativele sunt strâns legate între ele și se sprijină reciproc. Ele trebuie realizate rapid pentru a contribui mai bine la crearea de locuri de muncă și de creștere economică. Strategia este punctul nostru de plecare, nu linia de sosire.”

Günther H. Oettinger, comisarul pentru economie digitală și societate digitală, a declarat:

„Economiile și societățile noastre devin digitale. Prosperitatea viitoare va depinde în mare măsură de modul în care stăpânim această tranziție. Europa are puncte forte de consolidat, dar și teme pentru acasă de rezolvat, în special pentru a se asigura că industriile sale se adaptează, iar cetățenii săi utilizează pe deplin potențialul noilor servicii și bunuri digitale. Trebuie să ne pregătim pentru o societate modernă și vom prezenta propuneri care asigură un echilibru între interesele consumatorilor și cele ale industriei.”

Strategia privind piața unică digitală stabilește 16 acțiuni esențiale, grupate în 3 piloni, pe care Comisia le va întreprinde până la sfârșitul anului 2016.

Pilonul I: un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă

Comisia va propune:

1. norme pentru a facilita comerțul electronic transfrontalier. Acestea cuprind norme armonizate la nivelul UE privind contractele și protecția consumatorilor în cazul cumpărăturilor efectuate online: indiferent dacă este vorba de obiecte fizice, cum ar fi pantofi ori mobilă sau conținut digital, precum cărți electronice sau aplicații. Consumatorii urmează să beneficieze de o gamă mai largă de drepturi și de oferte, în timp ce întreprinderile vor vinde mai ușor în alte țări ale UE. Astfel va spori încrederea în cumpărăturile și vânzările transfrontaliere (a se vedea fișa informativă pentru fapte și cifre);

2. asigurarea respectării, cu o mai mare rapiditate și consecvență, a normelor de protecție a consumatorilor, prin revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului;

3. servicii de coletărie mai eficiente și mai accesibile ca preț. În prezent, 62 % din întreprinderile care încearcă să vândă online afirmă că o barieră în acest sens o reprezintă costurile de coletărie prea ridicate (a se vedea, sondajul Eurobarometru privind comerțul electronic care a fost publicat recent);

4. încetarea blocării geografice nejustificate – o practică discriminatorie utilizată din motive comerciale, atunci când comercianții online fie refuză accesul consumatorilor la un site din cauza locului unde se află aceștia, fie îi redirecționează către un magazin local cu prețuri diferite. O asemenea blocare înseamnă că, de exemplu, clienții care închiriază autovehicule într-un anumit stat membru plătesc în cele din urmă mai mult pentru a închiria o mașină identică în aceeași destinație;

5. identificarea eventualelor preocupări în materie de concurență care afectează piețele europene de comerț electronic. Prin urmare, Comisia a lansat astăzi o anchetă în materie de concurență antitrust în sectorul comerțului electronic în Uniunea Europeană;

6. o legislație modernă, mai europeană privind drepturile de autor: înainte de sfârșitul anului 2015 vor fi elaborate propuneri legislative pentru a reduce diferențele dintre regimurile naționale privind drepturile de autor și a facilita accesul online la opere pe scară mai largă în întreaga UE, inclusiv prin adoptarea altor măsuri de armonizare. Obiectivul constă în îmbunătățirea accesului oamenilor la conținutul cultural online, promovând, astfel, diversitatea culturală și creând noi oportunități pentru creatori și pentru industria de conținut. Comisia dorește, în special, să se asigure că utilizatorii care achiziționează filme, muzică sau articole la domiciliu se pot bucura de acestea în timpul călătoriilor lor în Europa. Totodată, Comisia va examina rolul intermediarilor online în ceea ce privește lucrările protejate prin drepturi de autor și va intensifica măsurile de asigurare a respectării normelor în cazurile încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală la scară comercială;

7. o revizuire a Directivei privind transmisiile prin satelit și cablu pentru a evalua dacă domeniul de aplicare al acesteia trebuie extins pentru a cuprinde transmisiile online ale difuzorilor și pentru a analiza modalitățile de a spori accesul transfrontalier la serviciile difuzorilor din Europa;

8. reducerea sarcinii administrative cu care se confruntă mediul de afaceri din cauza regimurilor diferite de TVA: pentru ca vânzătorii de bunuri materiale către alte țări să beneficieze, de asemenea, de înregistrare și plată electronică unică, iar cu ajutorul unui prag comun de TVA, micile întreprinderi nou înființate să poată vinde online.

Pilonul II: crearea condițiilor adecvate și a unor condiții de concurență echitabile pentru dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare

Comisia:

9. va prezenta o revizuire ambițioasă a normelor UE în domeniul telecomunicațiilor. Aceasta cuprinde o coordonare mai eficientă a spectrului și criterii comune la nivelul UE pentru alocarea spectrului de frecvențe radio la nivel național; crearea de stimulente pentru investiții în infrastructura de bandă largă de mare viteză; asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toți actorii de pe piață, tradiționali și noi, precum și crearea unui cadru instituțional eficace;

10. va revizui cadrul mediatic audiovizual, astfel încât acesta să poată răspunde cerințelor secolului al XXI-lea, punând accentul pe rolurile diferiților actori de pe piață în ceea ce privește promovarea operelor europene (posturile de televiziune, furnizorii de servicii audiovizuale la cerere etc.). Comisia va examina totodată modul în care pot fi adaptate normele existente (Directiva privind serviciile mass­media audiovizuale) la noile modele de afaceri pentru distribuirea conținutului;

11. va efectua o analiză cuprinzătoare privind rolul pe piață al platformelor online (motoarele de căutare, mijloacele de comunicare sociale, magazinele de aplicații etc.). Aceasta va cuprinde aspecte precum lipsa de transparență a rezultatelor de căutare și a practicilor de stabilire a prețurilor, modul în care sunt folosite informațiile obținute, relațiile dintre platforme și furnizori și promovarea serviciilor proprii în dezavantajul concurenților – în măsura în care nu sunt reglementate deja de dreptul concurenței. De asemenea, analiza va examina cele mai bune modalități de combatere aconținutului ilegal de pe internet;

12. va consolida încrederea în serviciile digitale, precum și securitatea acestora, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pe baza noilor norme UE privind protecția datelor, care urmează să fie adoptate până la sfârșitul anului 2015, Comisia va revizui Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic;

13. va propune un parteneriat cu sectorul industrial privind securitatea cibernetică în domeniul tehnologiilor, precum și soluții pentru securitatea rețelelor online.

Pilonul III: valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale

Comisia:

14. va propune o „inițiativă europeană privind libera circulație a datelor”, cu scopul de a promova libera circulație a datelor în Uniunea Europeană. Uneori noile servicii sunt împiedicate prin restricții privind locul în care se află datele sau accesul la date – restricții care, de multe ori, nu au nimic în comun cu protecția datelor cu caracter personal. Această nouă inițiativă va aborda restricțiile respective și va încuraja astfel inovarea. Comisia va lansa, de asemenea, o inițiativă în domeniul cloud computingului la nivel european, care va viza certificarea serviciilor de tip cloud, schimbarea furnizorilor de servicii de tip cloud și un „cloud de cercetare”;

15. va defini prioritățile pentru standarde și interoperabilitate în domenii esențiale pentru piața unică digitală, cum ar fi e-sănătatea, planificarea transportului sau energia (contorizare inteligentă);

16. va susține o societate digitală favorabilă incluziunii, în care cetățenii au competențele potrivite pentru a profita de oportunitățile oferite de internet și a­și spori șansele de a obține un loc de muncă. Un nou plan de acțiune privind e­guvernarea va permite, de asemenea, interconectarea registrelor comerțului din întreaga Europă, va asigura cooperarea diferitelor sisteme naționale și va garanta faptul că întreprinderile și cetățenii trebuie să își comunice datele numai o singură dată administrațiilor publice. Astfel, administrațiile nu vor mai solicita de mai multe ori același informații atunci când pot să le utilizeze pe cele de care dispun deja. Această inițiativă „doar o singură dată” va reduce birocrația și ar putea genera economii de aproximativ 5 miliarde EUR pe an până în 2017. Se va accelera punerea în aplicare a achizițiilor publice electronice și a semnăturilor electronice interoperabile.

Pașii următori

Echipa proiectului pieței unice digitale va pune în practică aceste acțiuni diferite până la sfârșitul anului 2016. Cu susținerea Parlamentului European și a Consiliului, piața unică digitală ar trebui finalizată cât mai rapid cu putință.

Sursa: Comisia Europeana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 2 = 11