IDEI PENTRU GAL

Snapshot 2013-09-10 19-05-13

IDEI PENTRU GAL

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Muntele Șes Județul Bihor invita pe doritorii priceputi in proiecte sa depuna documentatii in acest sens pana in 7 octombrie 2013 pentru Măsura 143. Ideile pot fi in domeniul consilierii pentru agricultorii din zona GAL. Pe site-ul  GAL, MUNTELE SES BIHOR, zona denumita astfel  cuprinde suprafața a 4 comune : Spinuș. Derna, Popești și Suplacu de Barcău însumând o suprafaţă de 232,71 kmp. Teritoriul prezintă continuitate teritorială și caracteristici comune și omogene în ceea ce privește relieful, clima, solurile, demografia, mediul economic, social și cultural. Face parte din judeţul Bihor, fiind situat în partea de centru – est a judeţului, până la limita cu județul Sălaj.

Ca grup de acțiune locală legal constituit și beneficiind de finanțare prin programul LEADER al Uniunii Europene, GAL Muntele Șes Județul Bihor are ca scop sprijinirea activităților economice, sociale și culturale ale comunităților locale care îl constituie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 × = 90