Ingrijorare nationala, “darea’n plata” ar deveni o lovitura sub centura data actualei guvernari

ert

Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) a emis luni un comunicat în care ”observă cu îngrijorare că, în pofida atenționărilor explicite formulate oficial de Președinția României, Banca Națională a României, Ministerul Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană sau de comunitatea bancară din România, legea dării în plată își continuă cursul spre aprobare în Parlament”.

CDR consideră că adoptarea legii în forma actuală ar reprezenta o lovitură dată bunei guvernări în România, generând un impact sistemic negativ.

De aceea, înainte de a fi prea târziu, CDR atrage atenția asupra câtorva principii esențiale pe care acest demers legislativ le ignoră, în speranța că impactul negativ va fi conștientizat de către mediul politic:

Proiectul de lege trebuie însoțit de o analiză aprofundată și un studiu de impact, conform cerințelor legale. Adoptând un proiect de lege care nu are la bază această minimă analiză, apare riscul să se rezolve discreționar situații punctuale, ignorând cadrul juridic preexistent, precum și posibilele repercusiuni sistemice majore, și să se creeze un precedent periculos pentru alte asemenea propuneri legislative în viitor.

Necesitatea transpunerii corecte, nedistorsionate a legislației Europene. Deși proiectul de lege pretinde în expunerea de motive că implementeaza și prevederile Directivei Europene 2014/17/E, acestea sunt preluate într-un mod care încalcă flagrant spiritul și litera acestora, ca de exemplu obligativitatea acceptării de către creditor a stingerii datoriei prin darea în plată (versus darea în plata doar cu acordul ambelor părți, în Directiva), sau aplicarea legii și pentru contractele în vigoare (versus aplicarea doar pentru contractele încheiate după 21 martie 2016, în Directiva).

Renunțarea la aplicarea retroactivă a legii. În sfera civilă, actele normative adoptate de Parlament nu pot să reglementeze decât pentru viitor. Inițierea, discutarea și adoptarea unor legi care produc efecte pentru trecut și care intervin în contracte deja încheiate între entități private vor expune orice cetățean, investitor sau antreprenor încălcarii flagrante a mecanismelor statului de drept, a siguranței contractuale și investiționale, a dreptului de proprietate, garantat prin Constituția României.

Irevocabilitatea garanțiilor guvernamentale. Dacă legea va fi adoptată în forma actuală, statul român va fi practic exonerat de propriile garanții emise în cadrul programului “Prima Casă”. Reputația de debitor credibil a statului roman, construită cu greu în ultimii douăzeci de ani, va fi serios afectată. Costurile cu datoria publică riscă să crească, afectând echilibrul bugetar, iar în final acestea vor fi suportate de către toți cetățenii din România.

În lumina celor de mai sus, CDR apreciază că adoptarea legii în forma actuală ar afecta grav încrederea investitorilor în ce privește respectarea de către România a unor principii fundamentale. Pe termen lung, această slăbire a încrederii se poate concretiza în diminuarea volumului investițiilor private în economie, cu deteriorarea indicatorilor de dezvoltare economică și socială, fapt ce va afecta, în ultimă instanță, calitatea nivelului de trai al cetățenilor.

Suntem convinși că membrii Parlamentului României nu își doresc acest lucru, și de aceea îi invităm să reanalizeze proiectul de lege ținând seama și de principiile mai sus-menționate și de interesul general.

Punctele de vedere exprimate de CDR se înscriu în misiunea sa de a susține și dezvolta un mediu de afaceri predictibil, funcțional și atractiv, care să contribuie la dezvoltarea economică sustenabilă și la creșterea competitivității țării.

Coaliţia este o iniţiativă privată, apolitică, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi. Membrii Coaliției contribuie voluntar cu resursele și expertiza necesară formulării unor opinii comune cu privire la politici publice cu impact asupra mediului de afaceri. Coaliția reunește în total 45 de organizații sau membrii asociați.

Alte detalii aici:CDR Members_03101639

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 68 = 69