Intenții încurajatoare, Comisia Europeană face propuneri de simplificare a accesului la fondurile și instrumentele UE

Comisia Europeană a prezentat, marți, raportul final realizat de un grup de experți independenți referitor la cadrul simplificat privind fondurile Uniunii Europene după 2020, se arată într-un comunicat de presă al forului comunitar.

Deși realizările politicii de coeziune a UE sunt în mod incontestabil pozitive, numărul mare de norme care există în prezent nu facilitează întotdeauna activitatea administrațiilor locale care gestionează fondurile UE sau pe cea a întreprinderilor care doresc să solicite finanțare din partea UE. Prin urmare, simplificarea este esențială, se arată în raport, iar Comisia Europeană ar trebui să examineze modalități de a simplifica și mai mult accesul la fondurile UE în cadrul bugetar pentru perioada de după 2020.

Acesta este principalul mesaj pe care grupul la nivel înalt pentru simplificare dorește să îl integreze în discuția cu privire la viitorul finanțelor UE, care a fost lansată de Comisie la 28 iunie prin publicarea documentului său de reflecție special, ultimul dintr-o serie de cinci documente de reflecție prezentate în urma publicării de către CE, la 1 martie, a Cărții albe privind viitorul Europei.

“Cetățenii așteaptă mai mult din partea UE — dar bugetul UE este în scădere. Pentru a soluționa această dilemă, trebuie să valorificăm la maximum fiecare euro pe care îl cheltuim. Iar simplificarea normelor contribuie la eficientizarea cheltuielilor”, a declarat comisarul Gunther H. Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane.

“Norme mai puține și mai simple înseamnă rezultate mai bune și mai puține erori. Haideți să ne concentrăm asupra a ceea ce este cu adevărat important: ameliorarea vieții cetățenilor pretutindeni în Europa”, a afirmat comisarul pentru politică regională, Corina Crețu.

“Prin utilizarea întregului potențial al simplificării, vom economisi bani și timp, care vor putea fi folosite în schimb pentru stimularea convergenței sociale în toată Europa”, a apreciat comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen.

“Simplificarea accesului la fondurile de coeziune ale UE și a utilizării acestora va contribui cu siguranță la apropierea cetățenilor de UE”, a explicat președintele grupului la nivel înalt, Siim Kallas.

Potrivit grupului, arhitectura actuală a normelor este eficace, dar trebuie simplificată. Ar trebui menținută guvernanța partajată a gestionării pentru a se asigura încrederea reciprocă și asumarea obiectivelor comune în materie de creștere și de creare a locurilor de muncă. Însă, cea mai bună metodă de simplificare a normelor este reducerea numărului acestora; grupul propune norme care trebuie eliminate sau reduse drastic.

Normele din cadrul diferitelor fonduri și instrumente ale UE ar trebui armonizate în ceea ce privește ajutoarele de stat, achizițiile publice și metodele de rambursare a costurilor, pentru a facilita sinergiile și pentru a permite beneficiarilor să solicite, pentru același proiect, fonduri UE din surse diferite. De exemplu, aplicarea acelorași norme în cadrul politicii de coeziune și în cadrul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) ar permite facilitarea accesului la sprijin pentru întreprinderile mici.

Un cadru mult mai simplificat ar trebui să fie accesibil tuturor statelor membre și regiunilor, cu condiția ca acestea să îndeplinească o serie de criterii: sisteme fiabile de gestiune și control; un nivel semnificativ de cofinanțare națională, pentru a încuraja realizarea de cheltuieli eficiente; identificarea principalelor reforme structurale în scopul implementării și al concentrării asupra unui număr redus de domenii de politică, pentru a se putea obține rezultate.

Grupul sugerează că, în acest caz, normele UE s-ar limita la prioritățile de investiții strategice și la principiile privind cheltuielile. Fondurile UE ar urma să fie acordate prin intermediul mecanismelor administrative naționale existente, iar activitatea de audit a Comisiei ar fi limitată. Statul membru și Comisia ar urma să convină asupra reformelor structurale necesare și asupra rezultatelor concrete care vor face obiectul rambursării.

Simplificarea s-a dovedit deja a fi o poveste de succes: comisarul Oettinger a prezentat, marți, trei rapoarte privind implementarea bugetului UE pentru 2016. Una dintre concluzii este că simplificarea normelor UE facilitează utilizarea fondurilor UE în mod eficace și corect de către autoritățile, fermierii și întreprinderile locale. În același spirit, Comisia a propus, în septembrie 2016, simplificarea normelor în temeiul cărora statele membre și alți beneficiari primesc bani de la UE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

84 − = 80