Interogările ANAF pentru domeniile ‘.ro’ trebuie să fie realizate numai în situații fundamentate

Interogările de date pe care Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) le va solicita despre deținătorii de domenii ‘.ro’ trebuie să fie realizate numai pentru situații temeinic fundamentate, în conformitate cu legislația în vigoare, a afirmat ministrul Comunicațiilor, Augustin Jianu, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la sfârșitul săptămânii trecute cu președintele Fiscului, Bogdan-Nicolae Stan.

“Este esențial să ne asigurăm că interogările nu pot fi făcute decât pentru situații temeinic fundamentate, în conformitate cu legislația în vigoare. Premisele de la care pornește proiectul sunt corecte. Combaterea evaziunii fiscale, împreună cu interoperabilitatea, sunt deziderate naționale prin care urmărim să ne aliniem standardelor europene. Această inițiativă va scurta semnificativ timpul de interacțiune dintre ANAF și ICI, automatizând o parte importantă a procesului de combatere al fraudei fiscale. Acesta este un pas important dintr-un proces mult mai amplu, care vizează interoperabilitatea la nivel național”, a spus Jianu, conform unui comunicat postat pe site-ul ministerului.

La rândul rău, șeful ANAF, Bogdan-Nicolae Stan a menționat că ideea nu este nouă, singura modificare fiind aceea că transferul de informație se va face în mod digital și nu în format tipărit pe hârtie.

“Ideea nu este nouă. Accesul la aceste date se putea face și până acum, în baza Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Diferența este că transferul de informație se va face în mod digital și nu în format tipărit pe hârtie. Nevoia încheierii unui Protocol între ANAF și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică derivă din amplificarea numărului tranzacțiilor din mediul online. Evaziunea și frauda fiscală în domeniul comerțului online au atins cote fără precedent. Pentru a combate acest fenomen, Fiscul are nevoie să acceseze datele de identificare ale deținătorilor domeniilor de internet cu extensia ‘.ro’. Subliniem că interogările de date vor fi făcute exclusiv pentru cazurile în care există suspiciuni, în sensul neînregistrării, nedeclarării și neplății obligațiilor fiscale, interogările fiind fundamentate de analize de risc temeinice, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală. Valorificarea datelor obținute în urma acestui Protocol se va face exclusiv în cadrul activităților de control fiscal sau a inspecțiilor fiscale”, a explicat Nicolae-Stan.

Protocolul de colaborare privind schimbul de informații dintre ANAF și Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) se referă la o aplicație tehnică de interoperabilitate care aduce cu sine eficientizarea activității ANAF împreună cu optimizarea resurselor implicate în interacțiunea dintre ANAF și operatorii economici.

Potrivit MCSI, având în vedere prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, ANAF și-a asumat obligația de a prezenta în mod deschis intenția de a acționa în domeniul creșterii colectării și a prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, proiectul fiind supus spre dezbatere publică. Comparativ cu activitatea de până în prezent, contribuția proiectului este aceea că elimină solicitările redactate pe suport fizic (hârtie). Proiectul respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, în data de 14 februarie, că va semna cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Informatică București (ICI) un protocol de colaborare în vederea schimbului de informații.

În acest context, ICI București va pune la dispoziția Agenției datele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin privind colectarea veniturilor și prevenirea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale. Astfel, protocolul va avea ca obiect colaborarea părților în vederea transmiterii datelor de identificare din baza de date a ICI București ale deținătorilor domeniilor cu extensia “.ro”, înregistrate în serviciul RoTLD.

Fiscul precizează că furnizarea datelor de către ICI București se va realiza cu respectarea legislației în vigoare, iar Direcția Generală Tehnologia Informației din cadrul ANAF va asigura aplicația informatică de interogare domeniu/vizualizare răspuns, în scopul obținerii de informații despre proprietarul/proprietarii unui domeniu sau a unei liste de domenii de internet din România.

Compartimentul de specialitate, RoTLD, din cadrul ICI București, va dezvolta un serviciu web prin care se vor transmite informațiile, conform procedurii comune de lucru, iar proiectele de acte normative, inițiate de ANAF, sunt lansate în dezbatere publică și au fost publicate pe site-ul www.anaf.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 2 = 5