INVITATIA GAL

sigla firma GalINVITATIA GAL

        Asociaţia Grup de Acţiune Locală Euro-Crişana (G.A.L.), cu sediul în comuna Tinca, sat Tinca str. Republicii nr. 36, judeţul Bihor, e-mail: gal_eurocrisana@yahoo.com, site: www.gal-eurocrisana.ro, recunoscută de către Autoritatea de Management (AM PNDR) din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Decizia de Autorizare nr. 62197/18.03.2013, ca urmare a participării și, implicit, selectării sale spre finanțare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – Axa IV LEADER (sesiunea 2012), prin prezenta invită persoanele fizice și/sau juridice cu capital 100% privat, care sunt situate și acționează în nume propriu pe teritoriul Asociației G.A.L. Euro-Crișana (ce se întinde pe raza următoarelor comune din județul Bihor: Avram-Iancu, Batăr, Cociuba Mare, Ciumeghiu, Mădăras, Olcea, Tulca şi Tinca), fiind înregistrate în baza legislaţiei din România ca micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (în conformitate cu Recomandarea (CE) nr. 361/2003) şi alte întreprinderi care nu sunt micro‐întreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, care au mai puţin de 750 angajaţi sau cu o cifră de afaceri care nu depăşeşte 200 milioane Euro; cooperativele agricole de procesare a produselor agricole; societăţile cooperative de valorificare; intreprinderile familiale/ intreprinderile indivinduale și grupurile de producători, să participe la sesiunea de depunere de proiecte pentru MĂSURA 123 “Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere”.Perioada de depunere a proiectelor: 31 Octombrie – 05 Decembrie 2013, orele 9.00-15.00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 5 =