Invitație la consultarea publică privind Evaluarea Centralizată a Riscurilor pentru Lemn Controlat la nivel național, pentru România

În conformitate cu procedurile Forest Stewardship Council(R) International (FSC), WWF-România, în calitate de partener al FSC în acest proces, supune consultării publice Evaluarea Centralizată a Riscurilor pentru Lemn Controlat la nivel Național, pentru România — Centralize National Risk Assesment (CNRA): FSC-CNRA-RO V1-0 EN .

Raportul CNRA (FSC-CNRA-RO V1-0 EN) își propune evaluarea și identificarea riscurilor legate de originea lemnului referitoare la proveniență din surse considerate inacceptabile de către FSC. Categoriile de lemn considerate ca fiind surse inacceptabile, conform standardului FSC pentru Lemn Controlat (FSC-STD-40-005 V3-0 EN), sunt:
-lemn provenit din recoltări ilegale;
-lemn exploatat cu încălcarea drepturilor civile sau tradiționale;
-lemn provenit din păduri în care valorile ridicate de conservare sunt amenințate de activitățile de management;
-lemn provenit din păduri naturale transformate prin conversie în plantații sau terenuri destinate altor utilizări;
-lemn provenit din păduri în care sunt plantați arbori modificați genetic.

Evaluarea se realizează conform standardelor și metodologiei FSCŽ și vizează situația la nivel național, luând în considerare legislația aplicabilă din România, respectiv nivelul de implementare a acesteia și practicile curente.
Raportul este elaborat de specialiști independenți (selectați de FSC) cu experiență specifică pentru fiecare categorie relevantă: NEPCon (categoriile 1, 3, 4, 5), Wolfgang Richert Consulting și Leo van der Vlist (categoria 2).

Consultarea publică are rolul de a permite implicarea activă a factorilor interesați în evaluarea riscurilor la nivel național prin emiterea de propuneri argumentate care să oglindească realitățile sectorului forestier din România.

Persoanele și organizațiile interesate sunt invitate să transmită comentarii utilizând indicațiile și formularul de participare, până pe data de 19 martie 2017. Mai multe informații legate de acest proces se găsesc pe cnra.lemncontrolat.ro.

În urma consultării publice, CNRA va fi adoptat de FSC iar astfel va deveni aplicabil pentru toate companiile a căror lanț de custodie a lemnului este certificat FSC și care se aprovizionează cu lemn necertificat (fără declarație FSC, dar care nu provine din surse inacceptabile) și care doresc să vândă Lemn Controlat FSC și/sau FSC Mix.

WWF-România sprijină Evaluarea Națională Centralizată a Riscurilor pentru Lemn Controlat considerând că reprezintă un instrument eficient pentru combaterea tăierilor ilegale și promovarea unui management durabil al Pădurilor cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC) în România.

Pentru informații suplimentare vă rugăm contactați:
Radu Vlad — Manager program păduri WWF-România, email: rvlad@wwfdcp.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50 + = 55