Joaca de-a inovarea la Start up nation

Antreprenorii care au promis că vor investi în echipamente inovatoare în cadrul programului Start-up Nation și-au sporit șansele să prindă finanțările de la stat, iar acum sunt ținta nemulțumirii unora dintre cei care nu au bifat inovarea și au pierdut. Programul Start-up Nation este finanțat și din fonduri europene, însă criteriul inovării are condiții mult mai lejere decât în practica de la fondurile europene, după cum explică un consultant chestionat de StartupCafe.ro. În schimb, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a dat asigurări că România nu va avea probleme în a deconta de la Uniunea Europeană bugetul de 500 de milioane de lei alocat în program pe partea de fonduri UE.

Cele 5 puncte care s-au obținut prin simpla bifare a criteriului inovării în planul de afaceri on-line au avut o greutate destul de mare în obținerea unui loc finanțat în programul Start-up Nation.

67% din cei circa 19.000 de aplicanți care s-au înscris corect în programul Start-up Nation au promis că 25% din bunurile pe care le vor achiziționa vor îngloba tehnologii inovatoare. 84,43% dintre cei finanțabili în buget au bifat inovare. Dintre cei care au picat sub linie, pe locurile nefinațabile, doar 53% au bifat inovare, arată statisticile de la Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

Acum, după ce aproximativ 8.600 de firme s-au calificat pentru finanțarea de maximum 200.000 de lei de la stat, iar 10.300 au rămas pe dinafară, antreprenorii care au beneficiat de criteriul inovaței sunt ținta protestelor unora dintre aplicanții care au ”picat”.

Cei care au bifat criteriul inovării în planul de afaceri și au obșinut 5 puncte în plus consideră că au îndeplinit condițiile prevăzute de procedura de implementare a programului Start-up Nation 2017.

”Caracterul inovativ se va demonstra la prima cerere de rambursare/cerere de plată prin dovada de la producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii activitatii nu mai vechi de 3 ani” – se arată în procedură.

Așadar, Ministerul pentru Mediul de Afaceri consideră să este suficient să primești de la producător sau de la furnizorul echipamentului un certificat prin care el arată că bunul respectiv conține o tehnologie care nu este mai veche de 3 ani. Fără brevete de inveție sau alte astfel de proceduri complexe.

”Orice echipament are de la producător un certificat în care este menționat când a fost înregistrată tehnologia în sine. Am gândit-o ca o modalitate prin care statul să dea anumite pârghii celor care aplică, să aibă acces la anumite software-uri, utilaje echipamente mai performante. Și lucrul acesta are în sine un element de inovare. Oamenii s-au informat, au înțeles cum se aplică și nu avem niciun fel de problemă” – a declarat ministrul pentru mediul de Afaceri, Ilan Laufer, întro conferință pe 16 august.

De partea cealaltă, unii dintre antreprenorii care au ”picat” la Start-up Nation pe locurile nebugetate, precum și o serie de consultanți de finanțări contestă corectitudinea criteriului inovării, așa cum este el enunțat în procedura programului.

Carmen Roșu, consultat pentru finanțări nerambursabile și fostă directoare în Ministerul Fondurilor Europene, a explicat, pentru StartupCafe.ro, că Start-up Nation, fiind un program finanțat parțial din fonduri europene, ar trebui să condiționeze criteriul inovării mult mai strict.

Ea a dat exemplul Programului Operațional Regional 2007-2013, în care criteriul inovării presupune îndeplinirea anumitor condiții:

”Inovarea este o activitate din care rezultă un produs, bun sau serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi combinaţii ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere.
Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include îmbunătăţiri semnificative în privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor şi materialelor, software-ului incorporat, uşurinţei de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale)
Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere.
Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătăţite de producţie sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente şi/ sau software), cu scopul de reducere a costurilor unitare de producţiei şi distribuţiei, să îmbunătăţească calitatea, să producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătăţite semnificativ.
De asemenea, o întreprindere poate avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piaţă”.
Carmen Roșu invocă aici recomandările din manualul Oslo (Guidelines for collecting and interpreting innovation data, ediţia a III-a – OSLO MANUAL, OECD, European Commission, Eurostat, 2005, p.149).

Ea este nemulțumită și de faptul că , în condițiile actuale ale criteriului inovării din Start-up Nation, aplicanții care nu fac dovada inovării, deși vor pierde finanțarea, nu vor fi înlcuiți de alții, care au picat pe locurile nebugetate.

”Conform procedurii, la momentul plății dacă nu aduc certificatul de la producator/ furnizor se va pierde întreaga finanțare dar nu se va redistribui către alte firme înscrise în program. Nu este corect pentru cei care au întrebat producătorii dacă pot emite acest certificat, nu au bifat eronat 5 puncte, care pot face diferența” – spune consultantul.

mai mult aici:

http://www.startupcafe.ro/finantari/stat-nation-inovare-controversa.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

76 − = 74