La zi, despre Start-up Nation

Vineri, 29 septembrie 2017 era termenul până la care statul trebuia să semneze cu firmele beneficiare acordurile de finanțare pentru ajutoarele nerambursabile de maximum 200.000 de lei în programul Start-up Nation, însă acest termen a fost prelungit până pe 15 octombrie, pentru că nu s-a finalizat evaluarea planurilor de afaceri, pe fondul personalului insuficient din agențiile teritoriale pentru IMM-uri, din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

”După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanțare în limita bugetului, conform programării OTIMMC (oficiile teritoriale, actualele agenții pentru IMM-uri – n.r.), beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC acordul de finanţare (anexa nr.9). Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 29 septembrie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare” – prevede procedura de derulare a Start-up Nation, în forma în care a început acest program.

”În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 29 septembrie al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanțare, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul OTIMMC. Documentația de decont poate fi depusă în maxim 3 tranșe. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente și/sau caracter inovativ trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj” – mai prevede procedura.

Pe 14 iulie 2017, în ziua în care se închidea aplicația electronică prin care peste 19.000 de firme s-au înscris în program, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, spunea că perioada de evaluare urma să dureze între 30 și 45 de zile. ”Este un volum mare de lucru. O să fac tot ceea ce ține de mine să fie semnate toate contractele de finanțare până pe data de 27 septembrie 2017”.

Vinerea trecută, Ministerul pentru Mediul de Afaceri a anunțat că 7.000 de planuri de afaceri au fost evaluate, din care 5.468 au fost admise la finanțare, 899 au fost declarate respinse, iar pentru 639 de planuri au fost solicitate clarificări suplimentare.

Ministerul s-a văzut nevoit să prelungească până pe 15 octombrie termenul de verificare a dosarelor și semnare a acordurilor de finanțare stipulat în schema de ajutor de minimis Start-up Nation.

Vineri, 29 septembrie, când era termenul inițial, numărul firmelor verificate a mai crescut până în jurul a 7.500, în condițiile în care trebuie verificate cel puțin 10.000-11.000 de firme, pentru a putea rămâne la finanțare aproximativ 8.600 de câștigători.

Din informațiile StartupCafe.ro, problema nu este doar verificarea firmelor, ci și semnarea propriu-zisă a acordurilor de finanțare, care încarcă activitatea agențiilor.

Vinerea trecută, Din cele 5.468 de firme cu planuri de afaceri acceptate până atunci, 2.347 de firme semnaseră acordurile. Cel mai mare blocaj este la Agenția Ploiești, unde este cel mai mare volum de muncă, având în vedere că aici sunt arondate și municipiul București și județul Ilfov.

Urmare a volumului mare de programări la semnarea de acorduri, concomitent cu verificarea planurilor de afaceri, Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului au avut în această perioadă program de lucru prelungit în timpul săptămânii și, în anumite regiuni, se lucrează și în weekend program normal – a precizat Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM din subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri.

Ministerul a detașat și funcționari din cadrul aparatului central în cele opt agenții teritoriale. Potrivit unor informații, s-a recurs și la personal din Direcțiile județene de Tineret, din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

Documente necesare la semnarea acordurilor de finanțare

Potrivit Ministerului pentru Mediul de Afaceri, la semnarea Acordului de Finanţare, care se face la Agenția teritorială (fostul oficiu) pentru IMM de care aparține firma, beneficiarul trebuie să prezinte în original:

– cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;

– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;

– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.

– documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 × = 49