Lista neagra cu circa 150.000 de datornici cu 17 mld euro la ANAF

140c4b_e4529f46a56d4f19a9ea0b7a3d0f5abe

ANAF a publicat lista cu 144.829 contribuabili mici şi instituşii publice cu restante mai mari de 10.000 lei, valoarea totală a obligaţiilor fiscale ridicându-se la 77,1 miliarde lei(cca 17 mld euro), din care 81% sunt arierate nerecuperabile.
Lista contribuabililor mici care au restanţe fiscale poate fi descărcată de aici

Potrivit ANAF, 44,2% (6,47 miliarde de lei) din totalul arieratelor recuperabile ale micilor contribuabili reprezintă arierate certe, pentru care există certitudinea recuperării.

În categoria arierate nerecuperabile se înscriu obligaţiile fiscale pentru care diferite constrângeri legale opresc ANAF de la iniţierea sau continuarea măsurilor de executare silită. Din aceasta categorie fac parte obligaţiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei, ale contribuabililor pentru care s-a instituit administrarea specială, ale contribuabililor pentru care executarea silită este suspendată şi obligaţiile fiscale ale contribuabililor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate fără venituri sau bunuri urmăribile

Sunt exceptate de la publicare obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, cele a căror executare este suspendată şi cele care au termene de plată stabilite în planul de reorganizare judiciară.

De asemenea, sunt exceptaţi de la publicare contribuabilii ale căror obligaţii fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală sunt mai mici sau egale cu suma de rambursat/restituit.

Începând cu anul 2016, contribuabilii mari şi mijlocii aflaţi în insolvenţă au fost reîncadraţi în categoria micilor contribuabili.

ANAF a publicat săptămâna trecută primele liste, cu 2.672 contribuabili mari şi mijlocii. Dintre aceştia, 186 sunt mari contribuabili, cu restanţe mai mari de 100.000 lei, care înregistrează obligaţii fiscale totale de 2,6 miliarde de lei.

Restul de 2.486 de contribuabili mijlocii, cu restanţe mai mari de 50.000 lei, au obligaţii fiscale restante în cuantum total de 3,8 miliarde de lei, din care obligaţii de plată principale în sumă de 2,85 miliarde de lei şi obligaţii fiscale accesorii în sumă de 950 milioane de lei.

Din total, suma de 316 milioane de lei reprezintă obligaţii de plată contestate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

69 − 62 =