Ministerul Fondurilor Europene simplifică aplicația și îmbunătățește metodologia de ierarhizare a grădinițelor pentru două apeluri de proiecte

845b644a9a2f69fbef018d216e4544db_xl
Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a decis simplificarea aplicației și îmbunătățirea metodologiei de ierarhizare a grădinițelor pentru apelurile de proiecte ‘Școală pentru toți’ și ‘Profesori motivați în școli defavorizate’, finanțate din Programul Operațional Capital Uman (POCU), conform unor informații publicate pe site-ul instituției.

Pentru a veni în sprijinul promotorilor de proiecte care își propun reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul de calitate au fost simplificate procedurile administrative de încărcare a documentelor în MySMIS. Astfel se clarifică faptul că nu sunt necesare copii în original ale diferitelor documente și se oferă solicitanților posibilitatea de a încărca abia în faza de contractare documentele care dovedesc experiența profesională a experților, deci ulterior depunerii proiectelor.

O altă modificare o reprezintă împărțirea listei inițiale a grădinițelor în două liste separate, prima fiind ierarhizarea grădinițelor fără personalitate juridică (care funcționează ca structuri arondate unei școli) și, iar a două — ierarhizarea grădinițelor cu personalitate juridică. Acest corrigendum reglează o eroare în calculul punctajului suplimentar acordat inițial grădinițelor cu personalitate juridică.

Conform MFE, schimbările nu afectează grădinițele fără personalitate juridică, iar ele și-au păstrat punctajul acordat inițial, conform metodologiei de ierarhizare.

‘Pentru grădinițele cu personalitate juridică au fost introduse criterii de risc educațional specifice acestora, și anume: numărul copiilor înscriși la grădiniță, procentul copiilor înscriși, eligibili pentru Legea nr. 248/2015 (care oferă tichete sociale condiționate de prezență, pentru cei mai săraci copii) și gradul de marginalizare a comunității, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate și Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate realizate de Banca Mondială. Reamintim că, în cazul ambelor liste, solicitanții care consideră că o grădiniță în care se desfășoară proiectul nu este încadrată în categoria potrivită de risc (din motive ce țin de completarea eronată a datelor în SIIIR — baza de date a Ministerului Educației) pot transmite datele corecte în analiza de nevoi, urmând ca încadrarea finală în categoria de risc aferentă să fie făcută de MFE, ca parte a procesului de evaluare’, informează Ministerul.

Sistemul informatic MySMIS 2014 pentru apelul ‘Școală pentru toți’ este deschis din data de 13 septembrie 2016 și se va închide în data de 16 decembrie 2016, ora 16:00. Apelul ‘Profesori motivați în școli defavorizate’ este deschis din data de 13 septembrie 2016 și se va închide în data de 14 decembrie, ora 16:00.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 62 = 66