Minune! Stim cand se vor face lansarile liniilor de finantare pe POCU 2014-2020

Programul-Operaţional-Capital-Uman

S-a publicat planul multianual al lansarilor pe POCU 2014-2020!


MFE – Directia Generala Programe Capital Uman a publicat Planul multianual de lansari pentru cereri de propuneri de proiecte in cadrul POCU 2014-2020. Documentul include si un calendar orientativ al liniilor de finantare pentru urmatorii doi ani.

Planificarea lansarilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esential pentru asigurarea premiselor implementarii performante a unui program operational.

MFE – Directia Generala Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care sa stea la baza planificarii interventiilor sprijinite prin POCU pentru intreaga perioada de programare.

Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmareste atingerea obiectivelor si a tintelor programului la dimensiunea si la termenele planificate, corelarea cu strategiile nationale relevante, precum si abordarea integrata pentru asigurarea complementaritatii si a valorificarii sinergiilor intre interventiile care vor fi finantate din diferitele fonduri ESI.

Aiici pentru a descarca documentul:xuq4r_pocuplanlansari2015

Sursa: AM POSDRU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× 2 = 8