Mult asteptatul POR 2.2 cu finantari nerambursabile de maxim un milion de euro pentru firme a fost lansat chiar in ajun de Craciun

etapele-de-implementare-a-instrumentelor-financiare-pentru-imm-in-cadrul-programelor-finantate-din-a161

Vineri 23 dec 2016, cel mai asteptat Program de finantare nerambursabila pentru companii a fost lansat cu posibilitatea depunerii de proiecte de maxim un milion de euro, incepind din 23 februarie 2017, un program cu angrenaj suficient de complex (ca in foto) ca sa descurajeze dorinta de accesare. 

Lucrurile nu stau insa chiar asa de simplu cum se spune in diverse medii jurnalistice sau de catre afaceristi cu dorinte mai mari decat putinta reala.

Concret, ca sa accesezi, sa zicem un milion de euro, in primul rand trebuie sa indeplinesti urmatoarele conditii, adica sa fii exigibil: solicitantul sa fie societate comerciala sau cooperativă care se încadrează în categoria IMM- urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural, atât la data solicitării finanțării cât și la data acordării finanțării; sa fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin a unui an fiscal integral, sa fie fara activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și sa fi înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare si, ATENTIE,  sa aiba înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. La acestea se mai adauga si o serie de conditii de eligibilitate ale reprezentatului solicitantului prin care sa se demonstreze ca e cuminte si a respectat legea sau este ok in cadrul analizei privind firmele “legate”.

Scopul proiectului este limpede “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”. Cu alte cuvinte trebuie sa aveti grija ca prin proiect sa “ochiti” obiectivul specific “îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate“.

Banii “se dau”(de fapt ii primesti dupa ce ii investesti) in doua parti:

A.Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:

-Investiții în active corporale
o lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.
o achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale care constă în activități de construire/ extindere/ dotare cu active corporale a spațiilor de producție/ prestări de servicii.

• Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Sunt eligibile și investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică, facturare electronică.

B.Ajutorul de minimis poate fi cheltuit pentru:

• Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calitatii, mediului sau sanatatii;
• Internationalizare (participarea, la nivel international, in afara Romaniei, la targuri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant).

Proiectul propus in cererea de finantare trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu, investitii in active corporale, finantabile prin ajutor de stat regional (construire, extindere, dotare spatii de productie/servicii).

Cum se dau banii?

Aici trebuie mare atentie, mai intai ca banii trebuie sa ii ai, aspect care vi se cere a-l demonstra la incheierea contractului de finantare daca CEL DE SUS te-a ajutat si ai castigat proiectul. In fine sa zicem ca ai castigat proiectul, banii care ii primesti  sunt in proportie de circa 70% din valoarea eligibila a proiectului, asta pentru ca proiectul trebuie sa aiba ambele parti de investire, nu numai cea de minimis cu 10% contributie ci si cea din fondul regional pentru care rambursarea este intre 55-70%.

Desigur ca in detaliu aspectele sunt ceva mai complexe si aceasta cu atat mai mult cu cat evaluarea are si o serie de criterii foarte clare si nu la indemana oricui(spre ex. activele sa fie duble ca datoriile iar rata rentabilitatii sa fie de cel putin 5%).

Dar pentru detalii si lamuriri echipa specializata in fonduri nerambursabile a IVOLINE va sta la dispozitie pentru intrebari si lamuriri pe office@ivoline.ro sau la tf: 0787812657.

 

Aici aveti Ghidul apelului:2-2-ghid_specific-imm

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× 9 = 27