Nedeclararea sau raportarea gresita a obligatiilor fiscale, taxata suplimentar in noul cod

Multe-modificari

Regimul penalitatilor in Noul Cod de procedura fiscala: Nedeclararea sau raportarea gresita a obligatiilor fiscale, taxata suplimentar de ANAF
Noul Cod de procedura fiscala, lansat recent in dezbatere publica, stabileste un nou regim privind dobanzile si penalitatile de intarziere, diferit de cel aplicabil in prezent. Printre principalele modificari se numara introducerea unei penalitati suplimentare pentru contribuabilii care nu isi declara obligatiile fiscale sau le raporteaza incorect. Aceasta a fost propusa inca de la inceputul anului, printr-un proiect de act normativ, care insa nu a fost aprobat pana acum.

Proiectul de lege privind Noul Cod de procedura fiscala, lansat recent de Ministerul Finantelor in dezbatere publica, cuprinde noi dispozitii privind dobanzile si penalitatile de intarziere si de asemenea, le modifica pe cele actuale.Astfel, Capitolul 3 din Codul de procedura fiscala actual, respectiv Dobanzi, penalitati de intarziere sau majorari, s-ar putea schimba in Dobanzi, penalitati de intarziere si penalitati de nedeclarare.Dupa cum se poate observa din denumirea capitolului, dispozitiile propuse de Ministerul Finantelor introduc o penalitate suplimentara cu care vor fi taxati contribuabilii care nu isi declara obligatiile fiscale, respectiv penalitatea de nedeclarare.Penalitatea de nedeclarare ar putea fi de 100% daca sumele datorate statului provin din evaziune fiscala

Conform Noului Cod de procedura fiscala, penalitate de nedeclarare este o obligatie fiscala accesorie reprezentand sanctiunea pentru nedeclararea sau subdeclararea, in declaratii de impunere, a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale.

Concret, pentru obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabili/platitori si stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii de impunere, contribuabilii/platitorii ar putea datora o penalitate de nedeclarare, care va avea, conform noului cod, urmatoarele valori:

10% din obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/platitori si stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii de impunere, daca suma stabilita nu depaseste 10% fata de fiecare creanta fiscala declarata de contribuabil/platitori in declaratia aferenta unei perioade fiscale;

25% din obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil si stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii de impunere, daca suma stabilita depaseste 10% fata de fiecare creanta fiscala declarata de contribuabil in declaratia aferenta unei perioade fiscale.
Mai mult decat atat, penalitatea de nedeclarare s-ar putea majora cu 100% in cazul in care obligatiile fiscale principale au rezultat ca urmare a savarsirii unor fapte de evaziune fiscala, constatate de organele judiciare.Totusi, penalitatea va fi plafonata la 100.000 lei ori de cate ori prin aplicarea procentelor de 10 si 25% aceasta va depasi 100.000 lei, cu exceptia situatiei in care sumele datorate statului provin din evaziune fiscala.In plus, organul fiscal nu va stabili penalitatea de nedeclarare daca aceasta este mai mica de 50 de lei.

De asemenea, Noului Cod de procedura fiscala mai prevede ca penalitatea de nedeclarare ar putea fi redusa, la cererea contribuabilului, cu 50% daca obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie: se sting prin plata sau compensare; sunt esalonate la plata, in conditiile legii. In acest caz, reducerea se va acorda la finalizarea esalonarii la plata.

Atentie! Aplicarea penalitatii de nedeclarare NU va inlatura obligatia de plata a dobanzilor si penalitatilor de intarziere, se mentioneaza in reglementarile aflate in dezbatere publica.Penalitatea de nedeclarare urmeaza sa fie stabilita prin decizie care constituie act administrativ fiscal.

In acelasi timp, Noul Cod de procedura fiscala stabileste si situatiile in care nu se va percepe penalitatea de nedeclarare dar care le gasiti dupa zambet caci timpul e pretios,nu?……….

——————————————————————————————————————————————–

regular_smile……Trebuie sa te avertizez ca sotul meu se intoarce in 30 de minute.
– Dar eu nu fac nimic neonorabil!
– Tocmai asta este… Iar timpul trece.

—————————————————————————————————————————————–

Situatiile in care nu se va percepe penalitatea de nedeclarare.

Mai exact, penalitatea de nedeclarare NU se va aplica daca obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/platitor si stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizii de impunere rezulta din aplicarea unor prevederi ale legislatiei fiscale, de catre contribuabil/platitor, potrivit interpretarii administratiei fiscale cuprinsa in norme, instructiuni, circulare sau opinii.

Ce nivel vor avea dobanzile si penalitatile de intarziere?

Noul Cod de procedura fiscala stabileste ca pentru neindeplinirea obligatiilor de plata la scadenta contribuabilii vor datora statului, la fel ca pana acum, dobanzi si penalitati de intarziere.Potrivit documentatului citat, dobanda este o obligatie fiscala accesorie reprezentand echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale principale ca urmare a neachitarii la scadenta, de catre debitor, a obligatiilor fiscale principale.La fel ca pana acum, dobanzile se vor calcula pentru fiecare zi de intarizere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Valoarea dobanzii va fi similara cu cea aplicata in prezent, respectiv de 0,03%.

In ceea ce priveste penalitatea de intarziere, aceasta este, conform Noului Cod de procedura fiscala, o obligatie fiscala accesorie reprezentand sanctiunea pentru neachitarea la scadenta, de catre debitor, a obligatiilor fiscale principale.Penalitatea de intarziere se va calcula pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Aceasta prevedere se regaseste si in Codul de procedura fiscala, aflat in vigoare. Totodata, valoarea penalitatii de intarziere ar putea ramane neschimbata fata de cea actuala, de 0,02%.In acelasi timp, dispozitiile aflate in dezbatere publica introduc noutati in ceea ce priveste dobanzile si penalitatile de intarziere aplicate anumitor obligatii fiscale.

Mai exact, pentru diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se vor datora obligatii fiscale accesorii daca anterior stabilirii obligatiilor fiscale, debitorul a efectuat o plata, iar suma platita nu a stins alte obligatii fiscale. Acest lucru ar urma sa se aplice si in situatia in care debitorul a efectuat plata obligatiei fiscale, iar declaratia de impunere a fost depusa ulterior efectuarii platii.

Reglementarile mentionate mai sus nu se regasesc in actualul Cod de procedura fiscala.Nu achitati impozitele pentru care perioada fiscala este anuala? Ati putea plati dobanziIn reglementarile aflate in dezbatere publica este reglementat intr-un articol separat, respectiv art. 157, modul in care se aplica dobanzile pentru neplata impozitelor pentru care perioada fiscala este anuala.Spre deosebire de dispozitiile propuse de Finante, legislatia fiscala in vigoare face referire insa la modul de aplicare a dobanzilor doar pentru neachitarea impozitului pe venit. Astfel, potrivit Noului Cod de procedura penala, pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale reprezentand impozite pentru care perioada fiscala este anuala, contribuabilii ar putea datora dobanzi dupa cum urmeaza:

a) in anul fiscal de impunere, pentru obligatiile fiscale stabilite, potrivit legii, de organul fiscal sau de contribuabili, inclusiv cele reprezentand plati anticipate, dobanzile se calculeaza din ziua urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sau, dupa caz, pana la data de 31 decembrie, inclusiv;
b) pentru sumele neachitate in anul de impunere potrivit lit. a), dobanzile se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator pana la data stingerii acestora inclusiv;
c) in cazul in care obligatia fiscala stabilita prin decizia de impunere anuala sau declaratia de impunere anuala, dupa caz, este mai mica decat cea stabilita prin deciziile de plati anticipate sau declaratiile depuse in cursul anului de impunere, dobanzile se recalculeaza, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat in raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala sau declaratia de impunere anuala, urmand a se face regularizarea dobanzilor in mod corespunzator;
d) pentru diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala sau declaratiei de impunere anuala, dobanzile se datoreaza incepand cu ziua urmatoare termenului de scadenta prevazut de lege. In cazul impozitului pe venit, aceasta regula se va aplica numai daca declaratia de venit a fost depusa pana la termenul prevazut de lege. In situatia in care declaratia de venit nu a fost depusa pana la termenul prevazut de lege, dobanda se va datora incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere.

Aceste reguli a urma sa se aplice si in cazul in care contribuabilii nu-si indeplinesc obligatiile declarative, iar creanta fiscala se stabileste de organul fiscal prin decizie.Daca in cadrul unei proceduri de control fiscal organul fiscal stabileste diferente de impozit suplimentare, atunci dobanzile s-ar putea calcula la diferenta de impozit incepand cu 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere.De asemenea, dispozitiile aflate in dezbatere publica stabilesc ca in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget ar putea avea dreptul la dobanda de 0,03% si platitorii, adica persoana care, in numele contribuabilului, are obligatia de a plati sau de a retine si de a plati ori de a colecta si plati, dupa caz, impozite, taxe si contributii sociale. Este platitor si sediul secundar obligat, potrivit legii, sa se inregistreze fiscal ca platitor de salarii si de venituri asimilate salariilor.

In prezent, Codul de procedura fiscala prevede ca doar contribuabilii pot primi dobanda de 0,03% pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget.

 

Atentie! Noul Cod de procedura fiscala si Noul Cod fiscal se afla in stadiul de proiecte de lege si raman deschise dezbaterilor, urmand ca in urmatoarele luni sa fie supuse unei ample consultari publice cu reprezentantii mediului de afaceri, ai structurilor asociative, partenerilor sociali, ai tuturor factorilor interesati, se mentioneaza intr-un comunicat recent al MFP. Puteti consulta cele doua documente pe site-ul Ministerului Finantelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

55 − 48 =