Noile tarife pentru asigurările RCA au intrat în vigoare – LISTA COMPLETĂ

asigurare-rca

Noile tarife maximale la RCA, stabilite prin Hotărâre de Guvern, au intrat în vigoare vineri. La autoturisme, prima maximă variază între 547 lei şi 3.087 lei, în funcţie de capacitatea cilindrică a maşinii şi vârsta şoferului, iar la autovehicule pentru transport de marfă prima este între 749 lei şi 2.979 lei, la persoane fizice. La persoane juridice, prima maximă la autoturisme este cuprinsă între 885 lei şi 1.285 lei, iar la autovehicule de marfă între 943 lei şi 7.534 lei.

Tarife de primă maxime se stabilesc pentru: autoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 tone şi maxim nouă locuri; autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de nouă locuri, cum ar fi microbuze, autobuze, autocare, inclusiv autospecializate etc.; motociclete, mopede, motocicluri şi ATV-uri cu sau fără ataş; tractoare rutiere; autovehicule destinate transportului de mărfuri; remorci şi semiremorci; alte vehicule, precum vehicule cu regim special, utilaje.

Depăşirea nivelului maxim al tarifelor de primă de către societăţile de asigurare care practică asigurarea RCA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei. Pe lângă sancţiunile contravenţionale, în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul ASF poate aplica şi sancţiuni contravenţionale complementare.

Noile tarife pentru asigurările RCA

HOTĂRÂRE nr. 826
/ 2.11.2016
privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane
prin accidente de vehicule
şi de tramvaie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 896 din data de 8 noiembrie 2016

Având în vedere ieşirea recentă din piaţa asigurărilor a unor operatori care vindeau ieftin, dar cu pierderi masive, precum şi situaţiile de dificultate financiară

majoră ale unor societăţi din piaţă, fapt ce a generat o evoluţie ascendentă a primelor medii pe piaţă,

cu luarea în considerare a volatilităţii ridicate şi a dispersiei extreme a tarifelor de primă RCA pe categorii de risc similare,
având în vedere evolu
ţiile impredictibile ale unor componente de cost ale asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al ar
t. 36 alin. (3) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
54/2016
privind asigurarea obligatorie de

răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie,

Guvernul României

adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1)
Prezenta hotărâre stabileşte tarifele de primă maxime pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, pe categorii de vehicule, ce urmează a fi aplicate de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumite în continuare societăţi de asigurare RCA, în condiţiile art. 4 alin. (3) din Legea concurenţei nr.
21/1996
, republicată.

(2)
Tarifele de primă maxime menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se vor aplica de către societăţile de asigurare RCA o perioadă de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. Tarifele de primă maxime se aplică în cazul contractelor încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3)
Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către societăţile de asigurare RCA se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., pe perioada prevăzută la alin. (2).

(4)
Societăţile de asigurare RCA vor aplica pe perioada prevăzută la alin. (2) tarifele de primă notificate anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fără însă a depăşi tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1).

Art. 2

(1)
Tarife de primă maxime se stabilesc pentru următoarele categorii de vehicule:

a)
autoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată

mai mică de 3,5 tone şi maximum 9 locuri;

b)
autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de 9 locuri, cum ar fi microbuze, autobuze, autocare, inclusiv tramvaie/troleibuze etc.;
c)
motociclete, mopede, motocicluri şi ATV

uri cu sau fără ataş;

d)
tractoare rutiere;
e)
autovehicule destinate transportului de mărfuri;

f)
remorci şi semiremorci;

g)
alte vehicule, precum vehicule cu regim special şi utilaje.

(2)
Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0. În funcţie
de istoricul
de daună al asiguratului, societăţile de asigurare RCA vor aplica clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

Art. 3

(1)
Depăşirea nivelului maxim al tarifelor de primă prevăzut în anexă de către societăţile de asigurare RCA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
la 1.000 lei la 50.000 lei.
(2)
În afara sancţiunii contravenţionale prevăzute la alin. (1), în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica şi sancţiunile contravenţionale
complementare
prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001
privind

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002
, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)
Contravenţiile se constată de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi controlul din cadrul A.S.F., iar aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către Consiliu A.S.F. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4

Contravenţiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului
nr.
2/2001
, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002
, cu

modificările şi completările ulterioare.

Art. 5

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial
al României, Partea I.
PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× 3 = 9