NOU, MEDIEREA

IMG_0841Interviul cu domnul Mihai Benchiş – mediator autorizat, cu biroul chiar in cadrul Camerei de comert si industrie BIHOR, a fost o expierenta inedita intr-un domeniu datator de sperante pentru mediul de afaceri si conflictele sale multiple-mai jos aveti tote detaliile lamuritoare

 1.Care este definiţia corectă a medierii?

Conceptul de mediere a fost greşit înţeles în judeţul Bihor şi nu numai. El a fost înţeles ca fiind o formă de rezolvare a unui conflict. Medierea reprezintă mai mult decât împăcarea a 2 părţi. La mediator mergi, afli ce este medierea, care sunt drepturile, care este procesul de mediere în sine, te aşezi la masă cu cealaltă parte şi împreună căutaţi o soluţie. Bineînţeles că odată soluţionată problema, cele 2 părţi continuă colaborarea. La nivelul oraşului Oradea  oamenii au înţeles medierea exact invers: mergi la mediator, te împaci, şi dacă te împaci vei găsi şi o soluţie.Definiţia corectă este următoarea: Medierea este modalitatea de rezolvare a conflictului pe cale amiabilă cu ajutorul unei terţe persoane specializată în calitate de mediator în condiţii de neutralitate, imparţialitate şi confidenţialitate având liberul acord al părţilor. Medierea pune accent pe nevoile şi interesele părţilor, pe latura umană.

În primul rând trebuie precizat că mediatorul este filtrul comunicării dintre cele 2 părţi. Mediatorul este o terţă persoană, neutră şi imparţială care trebuie să respecte următoarele aspecte: confidenţialitatea, neutralitatea, imparţialitatea. El ajută părţile prin comunicare şi negociere să găsească o soluţie.

Medierea se poate realiza înaintea unui proces, în timpul unui proces, cât şi în urma unei sentinţe definitive şi irevocabile. Dacă medierea se realizează pe durata unui proces, mediatorul are obligaţia de a înştiinţa judecătoria despre rezulultatul medierii în format electronic.

 

  1. Metode de rezolvare a unui conflict.

Modaliţăţile de rezolvare a unui conflict, prezentate în ordine cronologică sunt: negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul şi abia pe urmă instanţa.

Negocierea este primul pas pe care ar trebui să îl încerce cele 2 părţi aflate într-un conflict.  Dacă nu reuşesc astfel să îşi rezolve problemele, se trece la următoarea etapă.

Concilierea, pe lângă părţile implicate mai sunt prezente şi 2 avocaţi, jurişti sau specialişti care însoţesc cele 2 părţi.

Medierea presupune aşezarea la masă a părţilor împreună cu avocaţii sau juriştii şi un mediator. Acesta prin tehnicile specifice profesiei – dialog, comunicare şi negociere încearcă să îi determine pe cei 2 să ajungă la o soluţie. Medierea este realizată de o instituţie specializată.

Arbitrajul, în locul mediatorului se află arbitrul. Arbitrul ia o decizie şi le-o prezintă părţilor. Dacă părţile acceptă decizia arbitrului, conflictul se termină aici, dacă nu, se merge mai departe în instanţă. Arbitrajul este realizat de Camera de Comerţ

Instanţa, în locul arbitrului se află judecătorul care i-a decizia. Doar că decizia acestuia nu mai poate fi refuzată de nici una din părţi.

 

 

 

 

  1. Etapele unui proces de mediere.           Medierea cuprinde 3 etape: început – aranjamentele preliminare, cuprins –

procesul de mediere propriu-zis şi încheiere – implementarea şi monitorizarea acordului de mediere, a rezultatului.

În prima parte, una din părţi se adresează mediatorului. Acesta are obligaţia legală să informeze partea despre ce este medierea, care este rolul ei, care este procedura în sine, care sunt avantajele, care sunt paşii de urmat. Partea care se adresează mediatorului realizează o cerere de informare în mediere pentru mediator, iar mediatorul îi oferă o declaraţie – accept sau neacept de continua procesul de mediere. Acestea au loc la şedinţa de informare gratuită. După această şedinţă, este nevoie să fie contactată şi cealaltă parte implicată pentru a fi invitată la şedinţa de informare. Dacă ambele părţi sunt de acord să meargă mai departe cu acest proces, se stabileşte prima întâlnire de mediere.

În cea dea-a doua etapă sunt prezente ambele părţi. La prima întâlnire, se citeşte contractul de mediere, se stabileşte obiectul conflictului în cele mai mici detalii şi se stabileşte onorariul oferit mediatorului, care depinde complexitatea cazului, în funcţie de care se stabilesc şi numărul de şedinţe. Onorariul se poate plăti de către ambele părţi în egală măsură, sau cum decid ele împreună. Indiferent de rezultat (acord total, acord parţial, denunţare unilaterală sau constatarea eşuării medierii de către mediator) onorariul va fi plătit mediatorului. Ambele părţi primesc pentru banii plătiţi factură şi chitanţă pe care o ataşează la procesul verbal de închiderea medierii, iar dacă rezultatul medierii nu este unul favorabil, pot solicita acei bani în istanţă.

În cea de-a treia etapă, părţile îşi scriu singuri sentinţa în urma negocierii şi este suficient să fie autentificate de notar şi se încheie cu un proces verbal.

  1. Cum poate mediatorul să determine una din părţi, care refuză să comunice eficient cu cealaltă parte, să se aşeze împreună la aceaşi masă şi să găsească o soluţie?

Oamenii trebuie să înţeleagă că este necesar şi benefic, înainte de a deschide un proces, să participe la şedinţa gratuită de informare despre mediere. Această şedinţă este obligatorie din data de 1 Februarie 2013, mai ales în domeniul comercial până la litigiile în valoare de 50.000 de RON. Cel mai indicat ar fi ca în contractul încheiat între 2 părţi la capitolul clauze să se insereze şi medierea. Instanţa este o modalitate de rezolvare a conflictului juridic. Până a ajunge în instanţă, trebuie să ştim că mai există şi alte metode de rezolvare a unui conflict, enumerate mai sus.

 

  1. Cum funcţionează Asociaţia Şuştac şi Asociaţii?

Pot să exercite profesia de mediator în una din următoarele 3 forme:

–       Birou de mediator Benchiş Mihai, de exemplu (PFA);

–       Birou de mediatori asociaţi (PFA) aceştia necesită minim 2 asociaţi, care prin contracte de colaborare, lucrează cu alte birouri de mediatori;

–       Societate civilă profesională de mediatori (PFA);

De asemenea mediatorul colaborează cu următorii: un avocat, un notar, un

topograf şi un psiholog, cu toţii mediatori.

De aceea la Şuştac şi Asociaţii puteţi găsi specialişti din orice domeniu.

 

 

  1. Ce metode folosiţi pentru a nu vă încărca cu toate energiile negative la care sunteţi expus? Cum vă relaxaţi?

Rolul şi scopul medierii este acela de a asigura pacea socială. Mediatorul este filtrul comunicării celor 2 părţi; ei reformulează, comunică cu părţile. Un mediator nu este afectat de vorbele părţilor, pentru că ei văd dincolo de vorbe, fapte, pentru că ei sunt neutrii şi imparţiali.

Din punct de vedere profesional, domnul Mihai Benchiş se relaxează analizând rezultatele muncii, iar din punct de vedere personal, la ţară, în locul unde s-a născut, unde şi locuieşte, în zona Beiuş.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 − 22 =