O nouă aventură pentru firme “SPLIT TVA”

Firmele înregistrate în scopuri de TVA vor fi obligate, de la 1 octombrie 2017, să-și deschidă câte un cont pentru plata taxei pe valoare adaugată (TVA), potrivit uui proiect de ordonanță prin care Ministerul Finanțelor vrea să instituie sistemul ”Split VAT” în România. Se prevăd și amenzi între 2.000 și 4.000 de lei pentru cei care încalcă oligațiile de plată a TVA prin acest sistem.

În prezent firmele care cumpără bunuri și servicii au obligația de a plăti către furnizori/ prestatori întreaga contravaloare a achizițiilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă, prin virarea într-un cont bancar indicat de furnizor/prestator, în numerar/substitute de numerar, instrumente de plată etc.

Guvernul se plânge că furnizorii sau prestatorii încasează astfel TVA aferentă operațiunilor taxabile efectuate, dar că nu întotdeauna plătesc către bugetul de stat taxa datorată, utilizând sumele încasate cu titlul de TVA de la clienți în alte scopuri.

Acei furnizori/ prestatori care utilizează sumele reprezentând TVA încasate de la clienți în alte scopuri decât plata TVA datorate la rândul lor furnizorilor/prestatorilor sau bugetului de stat beneficiază de un avantaj față de furnizorii/prestatorii corecți, mai reclamă Guvernul.

În aceste condiții Ministerul Finanțelor vrea să instituie acest sistem de plata defalcată a TVA, prin care firmele să fie obligate să-și deshidă cont separat de TVA, la Trezorerie sau la bănci, din care să nu poată retrage bani, ci doar să primească de la clienți. Opțional, mecanismul VAT split va fi aplicat de la 1 septembrie 2017, dar de la 1 octombrie se va introduce obligatoriu.

Pentru instituirea mecsnismului split VAT, proiectul de ordonanță al Ministerului Finanțelor Publice prevede:

”Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA. Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA au obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei și, după caz, în valută”.
”Până la data de 1 octombrie 2017, persoanele impozabile, inclusiv cele care se află sub incidenţa legislației privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, trebuie să deschidă cel puțin un cont distinct de TVA și să comunice acest cont tuturor furnizorilor/prestatorilor și beneficiarilor” – se arată în proiectul de ordonanță al MFP”.
”Persoanele impozabile și instituțiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii efectuate într-un cont distinct deschis de furnizor/ prestator”.
Potrivit MFP, mecanismul privind plata defalcată a TVA presupune în principal:

– deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA;

– plata de către beneficiari – instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operațiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului ;

– virarea/depunerea TVA aferente încasărilor în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar de către furnizor/prestator în contul său de TVA în termen de 3 zile de la încasare;

– utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat;

– posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF;

– interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA.

În plus, proiectul de ordonanță prevede și alte reglementări:

includerea în categoria persoanelor care au obligația deschiderii de conturi de TVA și a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA aflate sub incidenţa legislației privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă;
stabilirea modului de determinare a TVA care trebuie virată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului în cazul plăților parțiale;
stabilirea regulilor de decontare a TVA în cadrul grupurilor fiscale unice care depun decont centralizat de TVA;
regulile de deschidere și funcționare a conturilor de TVA, respectiv de debitare și de creditare a acestora;
situațiile în care este necesară aprobarea ANAF pentru debitarea conturilor de TVA;
obligațiile instituțiilor de credit/trezoreriei statului cu privire la conturile de TVA;
stabilirea unor reguli speciale de funcționare a conturilor de TVA în cazul instituțiilor publice;
limitarea executării silite a conturilor de TVA doar la sumele reprezentând TVA datorate bugetului de stat sau altor creditori;
stabilirea de contravenții și sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor actului normativ;
stabilirea unei perioade de tranziție la mecanismul de plată defalcată a TVA în luna septembrie, prin instituirea posibilității de aplicare opțională a acestuia, fără aplicarea de sancțiuni în această perioadă.
TVA SPLIT – amenzile

Conform proiectului de ordonanță, constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții ca, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni:

a) plata TVA de către persoanele impozabile și instituțiile publice în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, în condițiile în care acesta a comunicat beneficiarului un cont de TVA;b) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, a obligațiilor de a-și deschide cont de TVA și a celor legate de debitarea contului de TVA.
c) nerespectarea de către persoanele impozabile și instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA , a obligațiilor privind virarea TVA în propriul cont de TVA, în urma diverselor încasări.
d) debitarea contului de TVA de către titular în alte condiții decât cele prevăzute de prezenta ordonanță în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017.
Contravențiile de la literele a) și d) se vor sancționa cu amendă egală cu 50% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/ prestatorului.

Contravențiile de la litra b) se vor pedepsi cu amendă cuprinsă între 2000 lei și 4000 lei.

Contravenția de la la litera c) se vor pedepsi cu o amendă egală cu 10% din suma reprezentând TVA nevirată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului.

Contravenientul va putea plăti amenda la jumătate, dacă o achită în maximum 48 de ore de la constatare, mai prevede proiectul de ordonanță.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× 6 = 18