O nouă găselniță, Ministerul Economiei înfiinţează Casa de Comerţ, pentru integrarea ofertelor de afaceri ale României

„Misiunea societăţii va fi de a asigura promovarea bunurilor, serviciilor şi afacerilor din sectoare economice diverse, acţionând ca un intermediar între oferta internă şi cererea externă, sau între oferta externă şi cererea internă, având ca ţintă satisfacerea cererilor de ofertă”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului normativ.

Casa de Comerţ SA „are un capital social iniţial format din aportul în natură al statului, reprezentat de imobilul din str. Olari nr. 23, sector 2, Bucureşti, imobil care trece din proprietatea privată a statului, în proprietatea privată a societăţii, precum şi din 1,5 milioane de lei aport în numerar”. Iar „capitalul social în numerar vărsat la constitutire este de un milion de lei, dimensionat să acopere investiţia iniţială în bunuri de capital precum şi primele luni de cheltuieli de funcţionare corespunzătoare unei scheme minime necesare de personal. Diferenţa de aport în numerar de 500.000 lei va fi vărsată în termen de 1 an de la înmatriculare”, se mai arată în documentul citat.

Suma necesară constituirii societăţii se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. Societatea va realiza venituri din îndeplinirea obiectului său de activitate.

„Prin intrarea în circuitul economic a societăţii se poate asigura creşterea eficienţei şi eficacităţii activităţilor de susţinere a afacerilor româneşti pe pieţele externe, dar şi de satisfacere a cererii pieţei interne”, argumentează iniţiatorii.

Societatea „poate înfiinţa filiale şi sedii secundare de tipul sucursalelor, reprezentanţelor, punctelor de lucru sau altor unităţi fără personalitate juridică”, prevede Actul constitutiv al Casei de Comerţ SA – anexa la proiectul normativ citat.

Potrivit Actului constitutiv, domeniul principal de activitate al Societăţii este cod CAEN 461 „Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata”, obiectul principal de activitate al Societăţii este cod CAEN 4619 „Intermedieri în comerţul cu produse diverse”, iar obiectul principal de activitate al Societăţii este completat cu următoarele activităţi secundare (în paranteză este menţionat Codul CAEN):
(4611) Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
(4612) Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
(4613) Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
(4614) Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
(4615) Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
(4616) Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
(4617) Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
(4618) Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
(5812) Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
(5819) Alte activităţi de editare
(5829) Activităţi de editare a altor produse software
(6311) Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităti conexe
(6312) Activităţi ale portalurilor web
(6399) Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
(6499) Alte intermedieri financiare n.c.a.
(7021) Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
(7022) Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
(7220) Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste
(7320) Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
(7490) Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
(8230) Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
(8299) Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 87 = 91