O suma frumusica, pentru furnizori in proiecte publice, 359 de milioane de euro pentru proiecte de cooperare interregionala

 phpThumb_generated_thumbnailjpg

Noul program de cooperare interregionala Interreg Europe a fost adoptat oficial de Comisia Europeana pe 11 iunie 2015, la Bruxelles. Interreg Europe este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si urmareste imbunatatirea modului de aplicare a politicilor si programelor de dezvoltare regionala. Sunt vizate, in special, investitiile care stimuleaza cresterea economica, crearea de locuri de munca si cooperarea teritoriala.

Cu un buget de 359 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020, programul finanteaza doua tipuri de proiecte:
-proiecte de cooperare interregionala
-platforme de invatare de politici publice.

Este vorba de patru domenii considerate de importanta majora pentru politica regionala: cercetare si inovare, competivitatea IMM-urilor, economie cu emisii scazute de carbon si folosirea eficienta a resurselor de mediu.

Astfel, Interreg Europe va permite autoritatilor publice nationale, regionale si locale si altor actori de importanta regionala sa faca schimb de bune practici si de idei privind realizarea politicilor publice si sa gaseasca solutii practice pentru a imbunatati strategiile care se adreseaza cetatenilor.

Sunt eligibile autoritati publice nationale, regionale si locale si organizatii private non-profit cu personalitate juridica din toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia si Elvetia.

Autoritatea de Management a programului este Consiliul Regional Nord-Pas de Calais (Franta). In Romania, Autoritatea Nationala este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Directia Programe de Cooperare Teritoriala Europeana.

Despre “PROGRAMUL ROMANIA-UNGARIA 2014-2020, APROBAT DE GRUPUL COMUN DE LUCRU” in contextul de mai sus, gasiti mai jos detalii.

Versiunea finală a Programului de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 a fost aprobată de Grupul Comun de Lucru pentru planificare strategică și programare si are o alocare de 189 de milioane de euro din FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională şi este structurat pe șase axe prioritare.

Noul program de cooperare își propune intensificarea relațiilor din zona de graniță, pentru identificarea de soluții comune în vederea dezvoltării economice și sociale a zonei eligibile. Documentul, disponibil la link http://www.mdrap.ro/userfiles/CP_ROHU_approved_in%20Arad_21042015.doc , va fi supus aprobării Guvernelor celor două state membre și apoi transmis către Comisia Europeană.

Reprezentantul Comisiei Europene, dl. Kypros KYPRIANOU, a felicitat echipa româno-maghiară, subliniind volumul mare de muncă depus în vederea finalizării documentului programatic. Kypros KYPRIANOU a afirmat că documentul programului se remarcă prin maturitatea conținutului său.
Întâlnirea a fost organizată de Autoritatea de Management (AM) a Programului Interreg V-A România-Ungaria din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România (MDRAP), de Autoritatea Națională (AN) – care funcţionează la nivelul Biroului Primului Ministru din Ungaria (PMO) și de Secretariatul Tehnic Comun (STC) al Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria–România 2007-2013. Cele două delegații au fost conduse de d-na Doina SURCEL, director general adjunct în cadrul MDRAP (Romania), și dl. Zsigmond PERÉNYI, sub-secretar de stat în cadrul Biroului Primului Ministru (Ungaria).
Grupul Comun de Lucru a avut rolul de a asigura eficiența și calitatea planificării și programării viitorului exercițiu financiar, respectiv a Programului Interreg V-A România-Ungaria. Grupul a fost constituit din reprezentanți de la nivel național, regional și local ai celor două state.
* * *
Informaţii suplimentare:
MDRAP gestionează, în perioada de programare 2014-2020, 14 programe operaţionale cu cofinanţare din fonduri europene: Programul Operaţional Regional, Programul Operational Capacitate Administrativă şi 12 programe de cooperare teritorială europeană (6 programe pentru care MDRAP este autoritate de management sau autoritate comună de management şi 6 programe pentru care este autoritate naţională).
Programele de Cooperare Teritorială Europeană presupun cooperarea, prin intermediul unor proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din statele participante, a unor regiuni din România:
– cu regiuni din statele vecine, în cadrul cooperării transfrontaliere – prin care se finanțează proiecte de accesibilitate (transport şi tehnologia informaţiei), mediu şi prevenirea riscurilor, dezvoltarea economică şi socială şi acţiuni „people to people”;
– cu regiunile dintr-un anumit spaţiu geografic, în cadrul cooperării transnaţionale – prin care se finanțează acţiuni şi dezvoltarea de reţele care să ducă la dezvoltare teritorială integrată in domenii precum: inovaţia, mediul, accesibilitatea si dezvoltarea urbană);
– cu regiuni din orice stat membru al Uniunii Europene, în cadrul cooperării interregionale – ce reprezintă cooperarea între autorităţile publice pe probleme de interes comun, prin transferul de experienţă şi bune practici între regiunile UE, prin constituirea de reţele între oraşele UE, precum şi între cercetătorii UE.
Principiile de implementare a acestor programe se referă la cooperarea între statele participante (toate proiectele trebuie să fie dezvoltate şi implementate în comun), la competitivitatea deschisă (în cadrul unor licitaţii de propuneri de proiecte comune) şi la dezvoltarea şi implementarea în parteneriat, între aplicanţi/beneficiari provenind din statele participante la program a proiectelor selectate spre finanţare.

Programe de Cooperare Teritoriala 2014-2020
În perioada de programare 2014-2020, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice gestionează, în calitate de autoritate de management sau de autoritate naţională, 12 programe de cooperare teritorială europeană la care participă şi România, programe care se deruleaza atât la graniţele interne, cât şi la graniţele externe ale Uniunii Europene.
Programe pentru care MDRAP este Autoritate de Management (AM)
Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014-2020;
Programul operaţional comun România – Republica Moldova 2014 – 2020;
Programul operaţional comun România – Ucraina 2014 – 2020
Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia 2014 – 2020;
Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014 – 2020;
Programul operaţional comun ”Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020;
Programe pentru care MDRAP este Autoritate Naţională (AN)
Programul Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020;
Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE;
Programul operaţional URBACT III;
Programul de cooperare INTERACT III 2014 – 2020;
Programul transnaţional ”Dunărea” 2014 – 2020;
Programul de cooperare ESPON 2020;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× 1 = 3