Oare ghidusia cu voucherele de vacanta ar reduce plata la negru a muncii?

vouchere-vacanta_670.jpg.pagespeed.ce._Ef7CiKr2q

Oare ghidusia cu voucherele de vacanta chiar ar reduce plata la negru a muncii. In aceasta directie ar fi fost gandita masura, in sensul ca angajatorul poate motiva angajatul pe linga tichetele de masa si cu acest voucher care ar insemna un plus de 500 ron/luna, banuti recunoscuti ca cheltuiala si deci nepurtatori de taxe asimilate salariului cum ne confirma auditorul financiar Mina Giurea. E adevarat ca asa cum tichetele de masa ajuta retailierii de produse alimentare, tot asa voucherele turistice ajuta la vanzari, operatorii de servicii turistice – suna bine, nu?

Astfel, Autoritatea Naţională pentru Turism (ANT) a finalizat normele privind acordarea voucherelor de vacanţă şi, imediat după promulgarea Legii şi publicarea în Monitorul Oficial, documentul va fi trimis pe circuitul de avizare, a declarat preşedintele interimar al ANT, Mirela Matichescu.

,,Primele vouchere ar putea fi emise începând cu 1 iulie 2015, dacă totul se face în timp. Aceste norme au fost făcute în colaborare cu industria, cu specialişti de la noi, de la Autoritate, de la Ministerul Economiei. Am făcut aceste norme închipuindu-ne că noi suntem atât angajatul cât şi angajatorul şi emitentul. Am abordat toate palierele”, a precizat Mirela Matichescu.

Spre exemplu, contractul pentru achiziţionara voucherelor, încheiat între angajator şi unităţile emitente trcuie să mai conţină şi “modalităţi de administrare şi utilizare a vouceherelor de vacanţă pe suport electronic, inclusiv modul în care beneficiarul poate să consulte soldul disponibil la un moment dat pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a voucherelor de vacanţă pe suport electronic în caz de furt ori pierdere, costurile înlocuirii”, potrivit draftului de norme pus la dispozitia IVOLINE de catre auditorul financiar GIUREA MINA, precizari care le gasiti dupa zambet.

În plus, angajatorii sunt obligaţi să-şi instruiască salariaţii să nu vândă voucherele de vacanţă, dar să-i anunţe data la care s-a făcut alimentarea şi valoarea voucherelor de vacanţă transferate pe suportul electronic. Salariaţii vor putea efectua şi tranzacţii on-line cu vouchere de vacanţă. Va fi interzisă efectuarea de operaţiuni de retragere numerar sau plăţi către alte unităţi care nu sunt afiliate conform legii.

Valabilitatea voucherelor este de un an, iar la sfârşitul acestei perioade sau la data încetării contractului de muncă, angajatul va trebui să restituie voucherele de vacanţă pe suport hartie sau suportul electronic. Dacă un beneficiar utilizează vouchere de vacanţă necuvenite, acesta va fi obligat la plata contravalorii acestora către angajator. Beneficiarii vor putea utiliza vocuherele de vacanţă pe baza actului de identitate şi doar pentru servicii turistice de la unităţile afiliate. Lista unităţilor turistice autorizată va fi transmisă emitenţilor de vouchere de ANT.

De asemenea, voucherele vor prezenta şi elemente de identitate vizuală a brandului de turism al României, iar emitenţii vor ţine evidenţa tranzacţiilor, printr-un sistem informatic pentru o perioadă de cel puţin cinci ani. Tot în cazul voucherelor pe suport electronic, valoarea acestora nu va fi transferată de angajatori beneficarilor, ci de către emitenţii voucherelor, asta dacă angajatorii „au achitat contravalorea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic achiziţionate şi costurile legate de emiterea voucherelor de vacanţă pe suprot electronic”.

Proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei Guvernului nr. 8/2014 modifică ordonanţa privind acordarea voucherelor de vacanţă şi a fost adoptat de Parlament în data de 3 iunie 2015. Voucherele vor putea fi folosite doar pe teritoriul României, în limita a şase salarii brute minime pe economie (6.000 lei).

——————————————————————————————————————————————

regular_smile……mama divortata a lui Alinuta a profitat de voucherul de vacanta si a plecat la mare…

Tata: Te-ai distrat bine in vacanta?
A: Da! Am fost cu mama si prietenul ei la mare.
T: Si ce-ai facut? Te impacai bine cu el?
A: Da! Ma ducea in fiecare dimineata cu barca la vreo 5Km de mal si eu inotam pana pe plaja!
T: Si nu era greu?
A: Nu, era mai greu sa ies din sac!

——————————————————————————————————————————————

Prin amabilitataea d’nei auditor financiar, MINA GIUREA, aveti mai jos detaliile tehnice ale acestei noi masuri guvernamentale,

Voucherele de vacanţă reprezită bonuri de valoare, emise de unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice şi acordate persoanelor angajate prin încheierea unui contract individual de muncă.

În cazul angajaţilor din sistemul public, se vor acorda doar vouchere, nu şi bani sau prime, în urma unui amendament adoptat de deputaţi.

În cazul angajaţilor din sistemul privat, rămâne la latitudinea angajatorului dacă acordă prime sau vouchere de vacanţă, cu ocazia plecării salariatului în concediul de odihnă, în funcţie de sumele prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate. Acordarea primelor sau voucherelor de vacanţă va fi stabilită de comun acord cu sindicatele şi va fi menţionată în mod obligatoriu în contractele colective de muncă aplicabile la nivel de unitate.

Deşi aceste tichete sunt deductibile şi scutite de la plata contributiilor şi taxelor salariale, cel mai probabil, această măsură nu va fi aplicată decât de firmele profitabile sau cu suficiente resurse financiare, care vor dori să îşi stimuleze angajaţii, dar abia de anul următor, nefiind prevăzute sumele necesare în bugetele pe 2015.

Atenţie! Potrivit art.1, alin. (9), angajatul care beneficiază de vouchere de vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal sau de bilete de odihnă.

Valoarea voucherelor de vacanţă

Salariaţii pot primi vouchere de vacanţă, o singură dată pe an, în limita a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. În acest moment, salariul minim pe economie este stabilit la 975 de lei, însă valoarea lui va creşte, de la 1 iulie 2015, la 1.050 de lei lunar, conform HG nr. 1091/2014.

Astfel, angajaţii ar putea beneficia de vouchere de vacanţă de până la 6.300 de lei.

Atenţie! Aceste tichete sunt integral suportate de către angajator:  

– pentru sectorul bugetar: în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugetele locale;

– pentru sectorul privat: în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

Sumele corespunzătoare voucherelor acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Vouchere de vacanţă electronice

Un alt amendament introdus stabileşte eliberarea voucherelor de vacanţă şi în format electronic, nu doar pe hârtie.

Angajatorul stabileşte sub ce formă acordă tichetele (electronic sau pe suport hârtie) de comun acord cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii salariaţilor, după caz.

Fiecare voucher de vacanţă pe suport electronic este valabil numai dacă are înscrise următoarele menţiuni:

·         emitentul şi datele sale de identificare;

·         angajatorul şi datele sale de identificare;

·         numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului;

·         perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanţă;

·         interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate;

·         elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

Voucherele electronice pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a voucherelor de vacanţă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea pachetelor de servicii turistice.

Atenţie! Voucherele de vacanţă electronice nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar.

Valabilitatea voucherelor

Fiecare voucher de vacanţă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde, cel puţin, următoarele menţiuni:

·         emitentul şi datele sale de identificare;

·         valoarea nominală a voucherului (10, 20, 30, 40 sau 50 lei);

·         angajatorul şi datele sale de identificare;

·         numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului;

·         spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate;

·         interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea voucherului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii;

·         perioada de valabilitate a utilizării voucherului;

·         interdicţia de a utiliza voucherul de vacanţă în alte locuri decât în unităţile afiliate;

·         elementele de identitate vizuală ale brandului de turism al României.

Potrivit noilor modificări asupra OUG nr. 8/2009, tichetul de vacanţă are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii (fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic, în cazul în care voucherul a fost emis pe acest tip de suport).

Utilizarea voucherelor de vacanţă

Voucherele de vacanţă pot fi folosite doar în structuri de primire turistice, autorizate de Autoritatea Naţională pentru Turism.

Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea voucherelor de vacanţă se suportă de către angajat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

88 − = 81