OOOPS, 50 DE MILIOANE EUROI DE LA UE, PE CAI, RAPID, ‘IS PENTRU IMM -URI

containere-moloz-descarcare

„Am identificat economii de 50 milioane de euro pentru finanţarea proiectelor care vor ajuta întreprinderile din România. Susţinem competitivitatea întreprinderilor româneşti prin diversificarea producţiei, modernizare şi retehnologizare. Încurajăm acest tip de investiţii în mediul rural prin acordarea unui punctaj suplimentar proiectelor care se vor implementa în aceste zone”, zice ”Dandy” ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Proiectele finanţate vor viza în principal achiziţii de echipamente şi utilaje pentru creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea producţiei, modernizarea instalaţiilor, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie.

URGENT

Ministerul Fondurilor Europene aşteaptă propuneri şi sugestii pe marginea documentelor necesare pentru lansarea cererii de proiecte aferente Axei Prioritare 1

„Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”;

Domeniul major de intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”

– Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”

pentru întreprinderi în cadrul POS CCE, până la data de 29 septembrie a.c., ora 16.00, la următoarea adresă de e-mail: contact@fonduri-ue.ro.

A fost publicat spre consultare Ghidul solicitantului pentru Operatiunea „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, D.M.I. 1.1 „Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM” din cadrul POS CCE!

Suma alocata sesiunii de finantare: 50 milioane de euro, ca urmare a economiilor realizate de AM POSCCE in perioada 2007 – 2013;
Modalitatea de evaluare: Pe baza de punctaj;
Durata de implementare: Termenul limita de finalizare al proiectului nu trebuie sa depaseasca 31.12.2015;
Valoarea maxima a finantarii nerambursabile:
4,5 milioane euro (echivalent in lei) pe proiect pentru INTREPRINDERI MARI pentru investitii;
1,5 milioane euro (echivalent in lei) pe proiect pentru IMM pentru investitii;
maxim 10% din valoarea pentru investitii (echivalent in lei) pe proiect pentru consultanta in favoarea IMM-urilor.

Snapshot 2014-09-25 21-16-54

Cheltuieli eligibile:
Cheltuieli pentru achizitia de bunuri din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar (imobilizari corporale);
Cheltuieli pentru achizitia de imobilizari necorporale – cu exceptia leasing-ului financiar (maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile);
Cheltuieli aferente lucrarilor de constructii/ achizitii constructii industriale (hale), în conditiile în care acestea sunt necesare pentru amplasarea si functionarea echipamentelor/instalatiilor achizitionate în cadrul proiectului;
Cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de consultanta, numai pentru întreprinderi mici si mijlocii.

Daca programul prezinta interes pentru dumneavoastra, va rugam sa dati un reply la acest newsletter, urmand ca in cel mai scurt timp sa fiti contactat de unul dintre consultantii ACREDITATI, parteneri, IVOLINE..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 × 1 =