Oradea a implementat proiectul de reinjectare a apei geotermale uzate- singurul oras din tara care a facut acest lucru

Marti, 21 martie 2017, la Hotel Continental Forum Oradea, a avut loc o conferința de presa organizata cu ocazia finalizarii unui important proiect: „Valorificarea energiei geotermale, pentru producerea agentului termic de încălzire pentru consumatorii punctului termic PT 902 cu reinjectarea apei geotermale uzate termic în zăcământ”.

La conferința de presă au mai participat și au luat cuvântul: Marian Cucu – directorul Direcției Juridice din cadrul Administrației Fondului de Mediu, Arni Gunarsson – partener de proiect din partea statului donator Islanda, precum și Daniel Țigan – manager de proiect.

Obiectivul general al acestui proiect a fost creşterea producţiei de energie termică din surse regenerabile la nivelul municipiului Oradea prin alimentarea punctului termic 902, în perioada sezonului de încălzire, cu apă geotermală. Exploatarea sustenabilă a zăcământului este asigurată cu ajutorul unei sonde de reinjecţie a apei geotermale uzate, lucru care contribuie atât la evitarea epuizării zăcământului, cât şi la protejarea mediului.

Astfel, la PT 902 au fost aduse două module termice. De menționat, că PT 902 rămâne racordat la sistemul de încălzire a orașului, dar poate funcționa și separat pe energie geotermală sau poate merge în paralel pe agent termic primar și pe energie geotermală.

Valoarea totală a proiectului, desfășurat în baza unui Acord de Parteneriat între Municipiul Oradea și Icelandic Geotermal Engineering din Islanda a fost de 17.264.124,51 lei, iar finanțarea a fost asigurată procentual astfel: 85% granturile spațiului economic european (cele trei țări) și 15% de la bugetul de stat (fondul pentru mediu). Primăria Oradea a suportat doar cheltuielile neeligibile în valoare de 324.000 lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

71 − 63 =