Organele fiscale ar putea organiza licitații prin mijloace electronice pentru bunurile sechestrate

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) propune introducerea posibilității organelor fiscale de a organiza licitații prin mijloace electronice pentru eficientizarea valorificării bunurilor sechestrate, conform unui comunicat de presă al instituției remis, IVOLINE.

Aceasta a venit în urma dialogului permanent cu reprezentanții mediului de afaceri, iar instituția propune modificarea Codului de Procedură Fiscală cu “măsuri benefice și echitabile, pentru a reduce birocrația, a îmbunătăți claritatea textului de lege și a elimina interpretările”.

Printre măsurile propuse se numără reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităților administrației publice locale poate consta și în acțiuni de prevenire și conformare, flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eșalonării la plată și a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate, introducerea posibilității garantării obligațiilor fiscale cu scrisoare de garanție emisă de instituțiile financiare nebancare, introducerea posibilității suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenția depunerii unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție.

De asemenea, documentul mai vorbește despre introducerea posibilității de a efectua plata creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, față de două conturi unice în prezent, extinderea Spațiului Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dezvoltat la nivelul MFP/ANAF și pentru alte instituții/autorități publice, reducerea duratei inspecției fiscale prin crearea posibilității organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecției, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal sau introducerea posibilității organelor fiscale de a organiza licitații prin mijloace electronice pentru eficientizarea valorificării bunurilor sechestrate.

Alte măsuri se referă la simplificarea procedurii de verificare a situației fiscale personale, suspendarea executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligații fiscale principale, are efect și asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligațiile accesorii, interdicția instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflați în procedura insolvenței și clarificarea unor termene și modalități de comunicare prin mijloace electronice.

“Aceste măsuri, și multe altele propuse prin prezentul proiect, vor contribui la îmbunătățirea echilibrului în relația dintre contribuabili și organele fiscale în vederea creșterii încrederii în sistemul fiscal, creșterea gradului de conformare a contribuabililor și sporirea eficienței activității de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor”, menționează sursa citată.

Comunicatul mai arată că specialiștii MFP au desfășurat consultări cu reprezentanții Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Asociației Române a Băncilor, Autorității de Supraveghere Financiară, Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, Patronatului Creditului IFN, EFI Garant Group IFN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× 3 = 9