Pasiune sau afacere, apicultura are finantare europeana din aceasta luna

Snapshot 2015-05-19 10-53-17
Instrumente de finantare pentru proiectele din domeniul apiculturii.
Pentru cresterea competitivitatii sectorului apicol, Uniunea Europeana (UE) a stabilit o serie de masuri de finantare destinate apiculturii si sprijinirii crescatorilor de albine. Finantarea UE se realizeaza in baza PAC, prin intermediul FEADR.

La ora actuala, in Romania, proiectele din domeniul apiculturii pot fi dezvoltate cu sprijin nerambursabil prin:

• Programul National Apicol (PNA) 2014-2016 (inclus in Pilonul I din PAC);

• Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 (inclus in Pilonul II din PAC-Politica Agricola Comuna).

Sprijin financiar acordat prin PNA 2014-2016

PNA are in vedere sprijinirea financiara a activitatilor legate de profilaxia si combaterea varoozei, efectuarea analizelor fizico-chimice ale mierii, achizitionarea materialului biologic pentru refacerea efectivului de familii de albine in vederea obtinerii produselor apicole de cea mai inalta calitate, achizitionarea stupilor si tiparirea si multiplicarea ghidului de bune practici in apicultura.

PNA 2014-2016 a fost aprobat prin HG 1050/2013, iar valoarea sprijinului financiar alocat apiculturii conventionale si celei ecologice este de 44.545.756,82 de lei. Fondurile alocate, atat din bugetul de stat, cat si din bugetul UE, sunt distribuite pentru urmatoarele tipuri de actiuni:

• asistenta tehnica pentru apicultori si grupuri de apicultori, prin realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor;

• combaterea varoozei, prin achizitionarea de medicamente si funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa;

• refacerea efectivului de familii de albine, prin achizitionarea de matci, roiuri pe faguri si/sau familii de albine;

• rationalizarea stuparitului pastoral, prin achizitionarea de stupi in vederea reformarii celor uzati in urma deplasarii in pastoral.

Pentru actiunile prevazute in PNA, termenul-limita de depunere a cererii si a documentelor care o insotesc este 1 august al fiecarui an.

In ceea ce priveste finantarea acestor actiuni, Comisia Europeana (CE) participa cu 50% din cheltuielile eligibile, iar restul de 50% este asigurat din bugetul national, potrivit datelor publicate de Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala. Exercitiile financiare ale programului se stabilesc de la 16 octombrie a fiecarui an pana la 15 octombrie a anului urmator, iar actiunile cuprinse in acesta sunt aplicate anual de beneficiari, de la 16 octombrie a anului in curs pana la 31 august a anului urmator. Platile aferente se fac in timpul exercitiului financiar.

Contributia UE la programul de imbunatatire a productiei si comercializarii produselor apicole a fost aprobata prin Decizia Comisiei Europene nr. 5126 din 12.08.2013, iar cursul euro a fost stabilit de Banca Centrala Europeana in 31 decembrie 2012, la valoarea de 4,4445 lei, conform art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agro-monetar al euro in sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente.

Beneficiarii PNA sunt apicultori persoane fizice si juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si familiale constituite potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, organizate in asociatii de crescatori de albine, federatii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de producatori, recunoscute conform legislatiei in vigoare.

Pentru mentinerea ratei de crestere din sectorul apicol, sprijinirea apicultorilor, inclusiv a tinerilor apicultori orientati spre afaceri de mici dimensiuni din acest sector, prin PNDR 2014-2020 se acorda finantari nerambursabile prin Masura 4 – „Investitii in active fizice” (SM 4.1 – „Investitii in exploatatii agricole”) si Masura 6 – „Dezvoltarea exploatatiilor si intreprinderilor” (SM 6.1. – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” si SM 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”).

Acestea au in vedere cresterea competitivitatii exploatatilor apicole prin dotarea cu utilaje si echipamente performante in raport cu structura actuala, precum si investitiile pentru modernizarea fermei (in special a celor de dimensiuni medii si asocieri de ferme mici si medii) si imbunatatirea calitatii activelor fixe. In plus, prin dezvoltarea planurilor de afaceri pentru fermele de mici dimensiuni, care necesita valori de sprijin relativ scazute, sub-masurile dedicate tinerilor fermieri si fermelor mici pot oferi sprijin adecvat pentru a sustine apicultorii romani. Valoarea sprijinului variaza in functie de sub-masura, tipul de beneficiar, numarul familiilor de albine etc.

In afara masurilor mentionate, apicultorii mai pot primi finantare prin Masura „Dezvoltarea locala LEADER”, prin intermediul grupurilor de actiune locala.

Pe de alta parte, CE asigura sprijin financiar pentru proiectele care au in vedere masuri de cercetare, prin Programul Orizont 2020, sau actiuni de conservare a biodiversitatii si a populatiei de albine salbatice, prin instrumentul financiar LIFE, prin care pot fi asigurate fonduri nerambursabile pentru proiecte de biodiversitate si de mediu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × = 20