Peste 3 mld de euro sunt aprobati pentru proiecte in cercetare, dezvoltare si inovare in perioada 2015-2020

strategia-nationala-de-cercetare-dezvoltare-si-inovare-2014-2020-a-fost-lansata

Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III pentru perioada 2015-2020, aprobat de Guvern


Guvernul a aprobat, Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III pentru perioada 2015-2020, unul dintre instrumentele principale de implementare a Strategiei nationale in acest domeniu.

Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III pentru perioada 2015-2020 include cinci programe:

Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare (principalele tipuri de proiecte care vor fi implementate sunt proiecte de cercetare pentru doctorat/post-doctorat, pentru stimularea tinerelor echipe independente, premierea rezultatelor cercetarilor, proiecte complexe pentru reintegrarea cercetatorilor din diaspora, proiecte de investitii in infrastructura de cercetare-dezvoltare de interes regional, national sau pan-european, proiecte de specializare pe domenii stiintifice si tehnologice etc.).

Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare (vor fi avute in vedere proiecte prin care se acorda sprijin pentru realizarea de modele/solutii pentru produse, tehnologii, metode, sisteme, servicii noi sau semnificativ imbunatatite, pentru executia de prototipuri/instalatii pilot, sprijin pentru cercetare externalizata, in parteneriat cu organizatii de cercetare publice, pentru punerea in fabricatie/aplicare/operare a produselor, tehnologiilor/sistemelor noi la operatorul economic sau alta categorie de beneficiar al proiectului etc).

Cooperarea europeana si internationala, program prin care se sustine participarea la proiecte internationale de cercetare in scopul facilitarii mobilitatii cercetatorilor si accesului lor la programe si institutii de cercetare care nu sunt disponibile in Romania.

Cercetare fundamentala si de frontiera, care are ca obiectiv mentinerea si dezvoltarea domeniilor de nisa, in care cercetarea fundamentala romaneasca are avantaj competitiv si masa critica de cercetatori.

Cercetare in domenii de interes strategic, program suport condus de institutii cu rol de coordonare stiintifica in domenii de interes strategic pentru formarea si dezvoltarea institutiilor de cercetare si a componentelor nationale in domenii de interes strategic pentru Romania.

Fiecare program contine subprograme, in cadrul carora se vor organiza competitii de propuneri de proiecte care pun in practica instrumentele de finantare prin tipuri de proiecte destinate anumitor grupuri tinta si anumitor tipuri de activitati. Conditiile de participare, activitatile eligibile si cheltuielile eligibile se vor stabili prin pachetul de informatii specific competitiei.

Bugetul total al Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III pentru intreaga perioada va fi de maximum 15 miliarde de lei si se va asigura din fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile si contributii ale partenerilor la proiecte.

Atribuirea contractelor de finantare pentru conducerea si executia proiectelor se realizeaza conform normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare prevazute de HG 1265/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Strategia Nationala pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare 2015-2020 au fost stabilite domeniile prioritare de specializare inteligenta si de prioritate publica, care stau si la baza Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III, respectiv:

Domeniile de specializare inteligenta sunt domeniile in care se anticipeaza un interes mai mare al investitiilor in CDI din partea industriei:
Biochimie,
Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate,
Energie, mediu, schimbari climatice,
Eco-nano-tehnologii si materiale avansate.
Domenii de prioritate publica sunt cele care corespund atributiilor generale ale statului si care necesita o sustinere substantiala din partea acestuia:
Sanatate,
Patrimoniu si identitate culturala,
Tehnologii noi si emergente.

Prin implementarea Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III se urmareste atingerea urmatoarelor obiective:

Transformarea sistemului national de CDI intr-un sistem national de inovare functional, eficient, cu performante si impact la nivelul mediei europene pentru sistemele din aceasta categorie. In acest sens, se urmareste, intre altele, stimularea cooperarii intre institutiile din sistemul public de CDI si operatorii economici, precum si incurajarea exploatarii comerciale a inventiilor si a altor rezultate stiintifice, in special de catre persoane juridice romane.
Asigurarea masei critice de cercetatori in sistem si dezvoltarea noilor generatii de cercetatori competitivi la nivel international.
Cresterea nivelului si eficientei finantarii publice prin concentrarea resurselor in sectoare cu relevanta economica si cu potential de cercetare demonstrat (in special domeniile de specializare inteligenta) si stimularea cheltuielilor private de CDI, prin cofinantare publica, pentru a atinge pana in 2020 un nivel de 1% din PIB.
Modernizarea administratiei cercetarii si cresterea capacitatii administratiei centrale din domeniu.

De asemenea, Planul National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare III sustine dezvoltarea, in Romania, a infrastructurilor de cercetare de mari dimensiuni, integrate in infrastructurile pan-europene de cercetare, considerate cele mai importante la nivel european si cu relevanta la nivel mondial:
Infrastructura de cercetare pentru Lumina cu Stralucire Extrema (Extreme Light Infrastructure – ELI), inclusa pe lista de prioritati a European Strategy Forum on Research Infrastructures. Din infrastructura ELI face parte instalatia de cercetare ELI-NP, in curs de constructie la Magurele (componenta ELI din Romania).
Centrul international pentru cercetari avansate Fluvii-Delte-Mari Danubius, care va fi situat in Delta Dunarii. Acesta este considerat proiect-pilot al Strategiei Dunarii a Uniunii Europene si urmeaza sa intre anul viitor in competitie pentru inscriere in lista Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare.

Aprobarea Planului National 2015-2020 permite lansarea noilor competitii de proiecte si cofinantarea programelor si proiectelor internationale la care Romania, sau entitati de cercetare din Romania sunt parte, inclusiv in cadrul programului Orizont 2020, conform angajamentelor asumate la nivel international.strategia-nationala-de-cercetare-dezvoltare-si-inovare-2014-2020-a-fost-lansata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

64 − = 59