Peste 95% dintre elevii din România studiau în 2015 două sau mai multe limbi străine

Cel mai ridicat procent din statele din regiune la studiul de limbi straine il are Romanaia, in 2015 peste 95% dintre elevii din Romania studiau doua sau mai multe limbi straine, iar abilităţile do­bândite încă din şcoală atrag in­ves­tiţiile de astăzi în centre de ser­vi­cii, un sector care a devenit un adevărat motor de creştere economică.

„Cunoaşterea limbilor străine re­pre­zintă un motiv important pentru care companiile vin în România. Ei vin pen­tru că aici găsesc competenţă şi de ase­menea avem o populaţie tânără. Trebu­ie să existe o masă suficientă, nu doar calitatea contează, dar şi cantita­tea“, a spus Sorin Faur, HR coordi­nator al firmei de audit şi consultanţă fiscală BDO pentru regiunea Europa de Est şi Balcani.

România are un număr mare de vorbitori de limbi străine care ies în câm­pul muncii, aflându-se printre ţă­rile mai dezvoltate precum Finlanda sau Estonia, unde centrele de servicii nu pot oferi salarii similare cu cele ofe­rite angajaţilor români.

„Motivele pentru care centrele de ser­vicii îşi deschid birouri în România pornesc de la o plajă mare de vorbitori de limbi străine, în cele mai multe ca­zuri românii vorbesc engleză şi o altă lim­bă străină“, a spus Veronica Stoica, re­cruitment manager în cadrul firmei de recrutare şi închiriere de forţă de mun­că temporară APT.

Studiul Eurostat arată că limba engleză era cea mai studiată de elevii din România în 2015, urmată de limba franceză.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 23 = 33