Plângem, plângem dar salariul mediu brut a ajuns la 3.133 lei, în luna iunie, iar câștigul mediu net la 2.380 lei

Câștigul salarial mediu brut a crescut cu 0,8% în iunie față de luna anterioară, până la 3.313 lei, în timp ce valoarea netă s-a majorat cu 0,7%, la 2.380 de lei, arată datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate luni.

Conform statisticii, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației — inclusiv activități de servicii informatice, respectiv 5.853 lei, iar cele mai mici în domeniul hoteluri și restaurante (1.400 lei).

Datele comparative iunie — mai 2017 arată că, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mare ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanță sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv tichete de masă și tichete cadou). De asemenea, câștigurile salariale medii nete din luna iunie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă, ca urmare a realizărilor de producții ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte).â

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracția petrolului brut și a gazelor naturale (cu 15,3%), în activități de editare, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, intermedieri financiare — cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, activități de servicii anexe extracției, fabricarea băuturilor, fabricarea de mașini, utilaje și echipamente, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, activități auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activități de asigurare și fonduri de pensii) — între 6,5% și 11,5%, precum și în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, telecomunicații, depozitare și activități auxiliare pentru transport, fabricarea produselor din tutun, tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (între 4% și 5,5%).

Pe de altă parte, scăderi ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au înregistrat în unele activități din sectorul economic, astfel: cu 13,4% în silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură); între 4% și 8,5% în extracția minereurilor metalifere, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, colectarea și epurarea apelor uzate; între 2% și 3,5% în industria metalurgică, activități profesionale, științifice și tehnice, transporturi terestre și transporturi prin conducte, cercetare-dezvoltare, activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale).

Totodată, în sectorul bugetar, s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă în administrația publică (+1,1%) și sănătate și asistență socială (+0,5%). La polul opus, s-a situat învățământul, unde câștigul salarial mediu net a scăzut, în iunie, cu 1,1%, comparativ cu luna precedentă.

Potrivit sursei citate, la nivel comparativ iunie 2017 — iunie 2016, statistica oficială relevă o majorare cu 14,5% a salariului mediu nominal net. În același timp, indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 113,5%.

De asemenea, în raport cu evoluția prețurilor de consum, indicele câștigului salarial real a fost de 100,7% pentru luna iunie 2017 față de luna precedentă, în timp ce în comparație cu luna octombrie 1990, acesta s-a situat la 179,7%, cu 1,2 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna mai 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × = 10