PO Infrastructura Mare: Ghiduri noi publicate spre consultare

AXA-1-Modernizarea-si-dezvoltarea-axelor-prioritare-TEN-T-in-scopul-dezv-sisttrans-UE_OK
MFE a publicat in prima consultare 7 proiecte de Ghiduri ale solicitantului aferente unor obiective specifice din PO Infrastructura Mare.

Acestea sunt grupate astfel:

Sectorul de transport, ce vizeaza Axa prioritara 1 – Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a transportului cu metroul si Axa prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient:

Rutier: Obiectivul Specific 1.1. Cresterea mobilitatii prin dezvoltarea transportului rutier pe reteaua rutiera TEN-T centrala, Obiectivul Specific 2.1 Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T si Obiectivul Specific 2.2 Cresterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera a TEN-T;

Feroviar: Obiectivul Specific 1.2. Cresterea mobilitatii pe reteaua feroviara TEN-T centrala si Obiectivul Specific 2.7 Cresterea sustenabilitatii si calitatii transportului feroviar;

Naval: Obiectivul Specific 1.3 Cresterea gradului de utilizare a cailor navigabile si a porturilor situate pe reteaua TEN-T centrala si Obiectivul Specific 2.4 Cresterea volumului de marfuri tranzitate prin terminale intermodale si porturi(numai dezvoltarea porturilor, terminalele intermodale urmand a fi abordate in cadrul altui ghid distinct);

Transport subteran: Obiectivul Specific 1.4 Cresterea gradului de utilizare a transportului cu metroul in Bucuresti-Ilfov;

Puncte de comunicare transnationala: Obiectivul Specific 2.6 Reducerea timpului de stationare la punctele de comunicare transnationala.

Sectorul de mediu, ce vizeaza Axa prioritara 4 – Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric si Axa prioritara 5 – Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor:

Obiectivul Specific 4.3. Reducerea suprafetelor poluate istoric;

Obiectivul Specific 5.2. Cresterea nivelului de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de interventie.

Eventualele propuneri privind imbunatatirea acestor documente pot fi trimise la adresa de e-mail:contact.minister@fonduri-ue.ro, pana la data de 15 octombrie 2015, completand chestionarul disponibil pe site-ul MFE.

Sursa: MFE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 − = 25